کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری
کووید 19 و سیاستگذاری مبتنی بر اجماع پساواشنگتنی و احیای نهادگرایی؛ گذار از نئولیبرالیسم

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 72-91

محمد لعل علیزاده؛ محسن دیانت؛ زینب شکیبایی؛ سروش رستمی گوران


الزامات سیاستگذاری ایران در مواجهه با پسااسلام گرایی ترکیه

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 362-384

ولی گل محمدی؛ ناصر پورابراهیم


آسیب شناسی سیاست های ساماندهی کودکان خیابانی در ایران

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 142-162

علی خواجه‌نائینی؛ صفیه سادات هاشمی


سیاستگذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان

دوره 7، شماره 23، مرداد 1396، صفحه 209-235

فرشاد مومنی؛ وحید احسانی


معرفی و کاربست نظریه عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری

دوره 7، شماره 22، خرداد 1396، صفحه 111-129

صیاد حسین زاده؛ ابراهیم برزگر