موضوعات = سیاستگذاری عمومی
آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 7-9

فاطمه عطااللهی؛ رضا دهنویه؛ ام البنین آتشبهار


مفهوم مسائل بدخیم

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 11-12

محمد فاضلی