موضوعات = سیاست اجتماعی و فرهنگی
تحلیل قانون گذاری ورزش از منظر مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه:دوره ششم الی دهم)

دوره 12، شماره 42، خرداد 1401، صفحه 58-77

10.22034/sspp.2022.251750

فریبرز ظریفی؛ علی اشرف خزائی؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی


نسبت سیاستگذاران و سینماگران در سیاستگذاری برای سینمای ایران

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 12-29

ابراهیم غلامپور آهنگر


تحلیل تأثیر و تاثر اهم مسائل سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 74-100

الهام یعقوبی؛ پگاه نوشیروان بابلی؛ سارا محمدی؛ هادی خانمحمدی


آینده‌پژوهی سبک زندگی اقتصادی خانواده‌ها با نرم‌افزار میک‌مک و سناریو ویزارد

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 278-301

محسن نیازی؛ اسماعیل مزروعی نصر‌آبادی؛ سحر نقی پور ایوکی


شناسایی و تحلیل رفتار بازیگران در مساله هفتم آبان: همگرایی‌ها و واگرایی‌ها

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 386-415

قربانعلی سبکتکین؛ ابراهیم حاجیانی؛ ایرج حق ندری


سیاست خصوصی‌سازی مدارس دولتی: ارزیابی طرح "مدارس خرید خدمات" در استان قم

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 416-438

محمدعلی فاطمی نیا؛ نجمه عباسی


ارائه الگوی خط مشی گذاری فرهنگی با رویکرد تحول (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 46-66

محمدرضا انصاری؛ عباسعلی قیومی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ محسن قدمی


ارائه الگوی مدیریت ذینفعان سازمان های مردم نهاد در رسانه های اجتماعی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 110-133

مهدیه نجفی زاده؛ علی ربیعی؛ علی اکبر فرهنگی


سیاست‌های تحریریه در رسانه‌های ایران؛ تحلیل موقعیت فرآیند تولید خبر در خبرگزاری‌های داخلی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 160-184

امیرحسین تمنایی؛ سیدمهدی شریفی؛ عباس نرگسیان


تونس؛ همزیستی سکولاریسم و بنیادگرایی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 426-445

مانی کلانی


مقدمه بر مفهوم پردازی تاب آوری فرهنگی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 276-297

صادق خدامرادی؛ محمدابراهیم مداحی؛ حسن احدی؛ محمد علی بشارت؛ محمد مهدی مظاهری تهرانی


صورت‌بندی مسائل نظارت بر صداوسیما، با تأکید بر شورای نظارت بر صداوسیما

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 2-21

محمد صادق نصراللهی؛ علی رشیدی کوچی


جهانی‌شدن و الزامات سیاست‌‌گذاری تربیت معلم

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 22-40

علی رضا حیدری


ارایه راهبردهای بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از رویکرد فازی در سازمان های پروژه محور

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 42-61

احمدرضا دالوند؛ حمیدرضا عباسیان؛ مهدی روان شادنیا؛ احسان اله ضیغمی


سیاستگذاری رسانه‌ای؛ بی‌طرفی شبکه و منافع عمومی در ایران

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 62-83

سمیه لبافی؛ صفر بیگ زاده


کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت قومی

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 108-136

سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی


تطور مفهوم ارتقاء اعضای هیأت علمی در بستر گفتمان های سیاستی

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 160-179

عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مهدی فرقانی؛ کیوان مرادی