موضوعات = سیاست اجتماعی و فرهنگی
درآمدی دیگر بر انقلاب اسلامی (5)

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 11-18

عباس ملکی


تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 21-44

هادی حکیمی؛ ایرج تیموری؛ محمدتقی معبودی


چالش‌های آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود: پژوهش زمینه‌ای

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 115-134

سیده گل افروز رمضانی؛ امید مهنی؛ نعمت الله عزیزی


واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 159-179

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ امید نوروزی


خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 205-223

علی اصغر فیروزجائیان؛ وحید جان محمدی لرگانی


راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 261-275

اکبر علیپور؛ هاشم درخشان؛ کامران داوری


تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 277-291

معین احمدی؛ رضا صفاری؛ سعید ودادی کلانتر؛ مهدی کیقبادی


مفهوم امنیت انسانی وابعاد سیاست گذارانه آن

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 367-374

مسعود درودی؛ شهربانو تاجبخش


نگاهی دوباره به انقلاب ایران (3)

دوره 8، شماره 27، مرداد 1397، صفحه 11-15

عباس ملکی


تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا

دوره 8، شماره 27، مرداد 1397، صفحه 297-318

علیرضا سجادیه؛ رضا اکبری؛ حسین سرآبادانی؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی


‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی)

دوره 8، شماره 27، مرداد 1397، صفحه 363-379

سید جواد طاهایی گیلان


به سوی نسل چهارمی از نظریه های انقلابی (ترجمه)

دوره 8، شماره 27، مرداد 1397، صفحه 381-442

احسان بدریکوهی


نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران (2)

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 11-14

عباس ملکی


نقد اندیشه پیشرفت در ایران

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 107-118

طلیعه خادمیان


جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 137-163

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ زهرا شیرزاد نظرلو