موضوعات = سیاست علم، فناوری و نوآوری
آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 7-9

فاطمه عطااللهی؛ رضا دهنویه؛ ام البنین آتشبهار


آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 183-209

سیروس امیرقدسی؛ علی ملکی؛ سعید شوال پور


ارائه الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور بر اساس رویکرد پارادیمی روش نظریه مبنایی

دوره 6، شماره 20، آذر 1395، صفحه 145-161

محمد باقر رستمی؛ محمد رضا مخبردزفولی؛ نبی ا... دهقان