موضوعات = سیاست بهداشت و سلامت
کووید 19 و سیاستگذاری مبتنی بر اجماع پساواشنگتنی و احیای نهادگرایی؛ گذار از نئولیبرالیسم

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 72-91

محمد لعل علیزاده؛ محسن دیانت؛ زینب شکیبایی؛ سروش رستمی گوران


تقاضای القایی در سلامت: یک مرور نظام‌مند

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 440-453

عسگر آقایی هشجین؛ سهیلا رجایی


پرستاران ایرانی در مواجه با کووید 19تجربیات، چالشها و فرصتها

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 404-424

محمد سعید ذکائی؛ مریم ابراهیمی


دیپلماسی سلامت در دوران همه‌گیری کووید-19.

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 418-421

سهیلا رجایی


بررسی عدالت فضایی در شاخص های بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 260-281

ذبیح الله ترابی؛ محمد نجارزاده؛ محسن شکریانی؛ پرستو حسنی جلیلیان


واکاوی سبک نوین زندگی عصر پسا کرونا

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 340-360

غلامرضا تاج بخش


کاربرد باخت استراتژیک در بحران کرونا

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 362-378

افروز امینی هرندی؛ رسول عسگرپور


تأثیر متقابل سرمایه اجتماعی و سلامت در استان‌های کشور

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 115-130

مجتبی قیاسی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری


تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 335-340

سهیلا رجایی


واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 159-179

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ امید نوروزی