موضوعات = سیاست داخلی
واکاوی فقهی مهاجرت دائمی نخبگان و بایسته‌های قانونی مهار آن از دیدگاه سیاست‌گذاری عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/sspp.2023.563097.3297

زینب نفر؛ اباذر افشار؛ زهرا احمدی


تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 21-44

هادی حکیمی؛ ایرج تیموری؛ محمدتقی معبودی


نگاهی دوباره به انقلاب ایران (4)

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 11-15

عباس ملکی


‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی)

دوره 8، شماره 27، مرداد 1397، صفحه 363-379

سید جواد طاهایی گیلان


نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 11-14

عباس ملکی


بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروندی اجتماعی فعال

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 157-177

سیدمحسن موسوی؛ محمد مبارکی


ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 179-201

سلیمان پاک سرشت؛ زین العابدین افشار


بازتولید ساختار رانتی در ایران

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 203-221

نسرین قنواتی؛ مجید وحید؛ احمد ساعی؛ سید علیرضا ازغندی


مقایسه‌ ساختار مدیریت بحران‌ در ایران، ژاپن، هند و ترکیه

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 245-289

یحیی کمالی؛ جلال میرزایی


تاب آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 293-310

مهدی گل وردی


طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 23، مرداد 1396، صفحه 73-93

حسن صفرنیا؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ امین همتی


شبکه قدرت و ارتباطات سیاسی در سطوح محلی

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 87-104

محمدقلی میناوند؛ مختار جعفری