موضوعات = سیاست خارجی
ایران در افکار عمومی آمریکا: وضعیت و راهکارها

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 298-317

علی صناعی؛ عزیزالله حاتم زاده


محیط امنیتی و سیاستگذاری خارجی و امنیتی؛ ارائه یک الگوی تحلیلی

دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 2-22

سید داوود اقایی؛ یاسر نورعلی وند


موانع ادغام اقتصاد عربستان سعودی در فرماسیون انباشت سرمایه‌داری جهانی

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 173-193

محمد داوند؛ سید مسعود موسوی شفائی


بررسی مسئلۀ همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 195-210

رویا فرزین راد؛ یونس فروزان؛ عبدالرضا عالیشاهی؛ سید علی مجیدی نژاد


تحلیل ساختار‌گرایانه منازعه ایران-عربستان سعودی

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 265-281

رضا رحمدل؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


سناریوهای پیش روی ایران در بحران‌های سوریه و عراق و راهبردهای برون‌رفت از آن‌ها

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 283-305

سید محسن میرحسینی؛ ایرج رحیم پوراصل


چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 341-343

رضا دهنویه؛ موسی بامیر؛ علی مسعود؛ آتوسا پورشیخعلی


بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 49-68

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید محمدرضایی


واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه: چالش‌ها و پیامدها

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 125-146

حسین مسعودنیا؛ شهروز ابراهیمی؛ حمید درج


جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 229-248

اکرم جزینی زاده؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی


راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی-واقع‌گرایی

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 269-283

سعید سلیمان زاده؛ علی امیدی؛ سحر براتی


سیاست خارجی ترامپ و واقعیت های نظام بین الملل

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 285-302

حسین کریمی‌فرد


منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 165-186

تاج الدین صالحیان؛ رضا سیمبر


تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم‌گیری درمورد پروندۀ هسته‌ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 187-206

حمید احمدی نژاد؛ عنایت الله یزدانی؛ سعید وثوقی