موضوعات = سیاست اقتصادی
تبیین تصمیم گیری در خصوص تغییر خط‌مشی صدور پروانه وکالت در فرایند تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»

دوره 13، شماره 48، آذر 1402، صفحه 32-71

10.22034/sspp.2023.1999028.3409

میثم نریمانی؛ سینا آطاهریان؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ محسن محمدی ایوانکی


چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی در زمینه بناهای تاریخی: یک مطالعه موردی

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 160-187

ندا زرندیان؛ محمدرضا فرزین؛ علی اصغر شالبافیان


راهبردنگاری جرائم بانکی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 60-83

حسین بیگی؛ جمال بیگی؛ فاطمه احدی


کشورداری اقتصادی ایران درقبال افغانستان (روایتی صدساله 1398-1298ش.)

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 154-179

ناصر یوسف زهی؛ وحید سینایی


طراحی الگوی راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش مکانیزاسیون کشاورزی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 298-322

محمد امامی؛ مرتضی الماسی؛ حسین باخدا؛ عیسی کلانتری


اعطای سهمیه قابل مبادله به افراد؛ راهکار پیشنهادیِ اصلاح نظام یارانه‌های انرژی

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 204-243

مهدی ناجی؛ علیرضا توکلی کاشی؛ محمد جواد قاسمی


تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی وواکنش فیزیکی شهرهای بزرگ، میان و کوچک

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 244-267

ایرج تیموری؛ فریبا کوهی قولقاسم؛ رویا عابدینی ایرانق


جنگ تجاری آمریکا و چین: علل و پیامدهای آن

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 134-154

مژگان قربانی


مضامین وچالش های ظرفیت راهبردی صادرات ایران در بازارعراق (مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه در بازار عراق)

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 232-253

مجتبی رستمی؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح اله سهرابی


بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی

دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 24-43

محمود مشهدی احمد؛ آترینا اورعی


نظریه واقع‏‏‌گرایی و هم‏زما‏نی‏ بهبود روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و ترکیه‏

دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 44-64

محبوبه روحی؛ نوذر شفیعی؛ محمد رضا دهشیری؛ رحمت حاجی مینه


بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 39-58

سید علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم