موضوعات = سیاست انرژی
سناریوهای سیاستی توسعه صادرات پتروشیمی در افق 1414 با رویکردی آینده‌پژوهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22034/sspp.2023.2005798.3443

هدا نجف پور؛ میثم شیرخدایی؛ حسنعلی آقاجانی؛ جواد سلطانزاده


تأمین مالی پروژه‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی از طریق سرمایه‌های مردمی

دوره 12، شماره 42، خرداد 1401، صفحه 30-56

10.22034/sspp.2022.251747

سید مجید میری؛ محمدرضا اکبری؛ امیرحسین سوهانکار؛ محمد فندرسکی؛ محمد عظیم زاده


چگونگی اصلاح رژیم مالی حاکم بر قراردادهای نفتی ایران(IPC) با هدف بهبود توسعه میادین گازی کشور

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 30-53

محمدرضا کثیری بیدهندی؛ فاضل مریدی فریمانی؛ سیدرضا میرنظامی


بازتعریف سیاست دیپلماسی انرژی ایران درگاز طبیعی در افق ۱۴۲۰، ضرورت یا انتخاب؟

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 116-135

محمدصادق کریمی؛ رضا حافظی؛ امیرحسین سوهانکار


افزایش راندمان فناوری و تاثیر آن در حل بحران خاموشی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 276-298

سعید ودادی کلانتر؛ امیرعلی سیف الدین؛ احمد حاجی نژاد


بررسی پذیرش فناوری‌های نوپدید؛ مطالعه موردی فناوری پمپ های حرارتی زمین گرمایی در شهر تهران

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 84-110

ناصر باقری مقدم؛ محمد خسروی؛ مهدی صحاف زاده؛ آیدا مهاجری


سناریوهای آینده تأمین انرژی ایران

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 204-232

رضا حافظی؛ حمیدرضا افضلی؛ حسن ظهور


ارائه الگوی رشد پویای سهم بازار ایران از تجارت منطقه‌ای گاز از منظر استراتژیک

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 256-275

رضا آقاموسی؛ ناصر ازاد؛ نادره عزیززاده


ارائه مدل مفهومی شبکه اهداف کاهش مصرف انرژی برق و گاز خانگی با استفاده از روش تفکر مبتنی بر ارزش

دوره 10، شماره 34، خرداد 1399، صفحه 150-171

ندا رجبانی؛ فاطمه ثقفی؛ حامد شکوری گنجوی؛ عالیه کاظمی


طراحی الگوی توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تاکید بر کنشگران این حوزه

دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 80-101

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


تنوع و پویایی سیاست‌های دولت در مسیر شکل‌گیری و تکامل صنایع راهبردی: صنعت توربین‌های گازی در ایران

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 59-75

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ سید سروش قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 133-155

نعیمه محمدی؛ حسن دانایی فرد


الزامات حقوقی امنیت انرژی با تأکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 157-173

بهنام بهنیایی؛ الهام امین‌زاده


طرح ارز بنزین (پترول کوین)

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 331-334

سجاد باقرپور؛ نیما شمساپور


تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 277-291

معین احمدی؛ رضا صفاری؛ سعید ودادی کلانتر؛ مهدی کیقبادی