دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مخصوص ویژه‌نامه

مهاجرت و شهرنشینی در کشور: ناپایداری جمعیت در مناطق مرزی؛ چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/sspp.2022.561080.3278

سعیده شهبازین


مقاله پژوهشی

الزامات سیاستی جهت پیاده سازی سازوکارهای پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکترا به‌عنوان پژوهشگران تمام‌وقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.563521.3304

رضا نقی زاده


ارائه الگوی به‌کارگیری ابزار خرید دولتی برای تولید بار اول اقلام راهبردی فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.1978019.3329

سید حمزه حسنی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ میثم نریمانی


راهبردهای توسعه قابلیت‌های فناورانه هواپیماسازی براساس تجارب موفق جهانی (با رویکرد یکپارچه‌سازی تجاری – نظامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.1988930.3383

سیامک طهماسبی؛ فخرالدین نادری


تحلیل و دسته‌بندی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ایران از منظر ظرفیت‌های یادگیری و انتقال فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.563544.3308

عبدالنبی خطیبی عقدا؛ حمیدرضا علومی یزدی؛ محمد مهدی حاجیان؛ سید سروش قاضی نوری


انتقال فعالیت‌های تحقیق و توسعه به خارج از شرکت و پیامد‌های آن: مروری نظامند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.1986857.3361

علی صمیمی؛ هادی نیلفروشان


گونه‌شناسی شرکت‌های حوزه نفت و گاز از منظر فعالیت‌های نوآورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.563279.3301

سید محمد موسی زاده موسوی؛ مهدی محمدی؛ محمدرضا فتحی


مواجهه با رشد اندک شرکت‌های دانش‌بنیان در برخی استان‌ها؛ مطالعه موردی آذربایجان‌شرقی، خراسان جنوبی و هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.1983046.3343

مهدی پاکزاد؛ مرسده پهلوانیان؛ سید سپهر قاضی نوری


گزارش سیاستی

ضرورت اتخاذ راهبرد دریایی و آمایش سرزمین برای توسعه منطقه مکران (مکران دروازه امید و توسعه پایدار ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.1989621.3387

هادی ویسی


برنامه های سیاستی برای حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.1987846.3374

مصطفی صفدری رنجبر