دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مخصوص ویژه‌نامه

مهاجرت و شهرنشینی در کشور: ناپایداری جمعیت در مناطق مرزی؛ چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/sspp.2022.561080.3278

سعیده شهبازین


فراتحلیلی بر سازو کارها و راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیمی و مهاجرت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22034/sspp.2023.563071.3296

محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ بهمن طهماسی


مقاله پژوهشی

مواجهه با رشد اندک شرکت‌های دانش‌بنیان در برخی استان‌ها؛ مطالعه موردی آذربایجان‌شرقی، خراسان جنوبی و هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.1983046.3343

مهدی پاکزاد؛ مرسده پهلوانیان؛ سید سپهر قاضی نوری


تبیین تصمیم گیری در خصوص تغییر خط‌مشی صدور پروانه وکالت در فرایند تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/sspp.2023.1999028.3409

میثم نریمانی؛ سینا آطاهریان؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ محسن محمدی ایوانکی


واکاوی فقهی مهاجرت دائمی نخبگان و بایسته‌های قانونی مهار آن از دیدگاه سیاست‌گذاری عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/sspp.2023.563097.3297

زینب نفر؛ اباذر افشار؛ زهرا احمدی


حکمرانی همکارانه، راهکاری برای حل مسئله آب در ایران: شناسایی مولفه‌ها و تدوین چارچوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/sspp.2023.2010585.3479

متین عامری گلستان؛ رضا واعظی؛ سیدمهدی الوانی؛ علی باقری


ارزیابی اثر برنامه‌های توسعه صادرات در ورود به بازارهای بین‌المللی و افزایش صادرات شرکت-های دانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22034/sspp.2023.1995961.3401

محسن رحیم زاده؛ امیر ذاکری؛ محمدرضا پارسانژاد


ترجمه

دگرگونی بزرگی که در راه است: دولت، بازار و آیندۀ مشاغل در عصر ربات‌ها و هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22034/sspp.2023.2003728.3434

محمدامیر ریزوندی؛ روح اله ابوجعفری


گزارش سیاستی

ضرورت اتخاذ راهبرد دریایی و آمایش سرزمین برای توسعه منطقه مکران (مکران دروازه امید و توسعه پایدار ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.1989621.3387

هادی ویسی