اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری

دوره 4، شماره 12، آذر 1392، صفحه 9-32

سید عبدالله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر


گزارش بافتاری از یک آینده‌پژوهی در ایران

دوره 7، شماره 22، خرداد 1396، صفحه 11-15

امیر ناظمی


نحوه نگارش یک گزارش سیاستی موثر

دوره 7، شماره 23، مرداد 1396، صفحه 11-16

محمدباقر رستمی


و بازهم سیاست گذاری عمومی

دوره 7، شماره 24، آذر 1396، صفحه 11-20

آسیه حایری یزدی؛ عباس ملکی


نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 11-14

عباس ملکی


نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران (2)

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 11-14

عباس ملکی


نگاهی دوباره به انقلاب ایران (3)

دوره 8، شماره 27، مرداد 1397، صفحه 11-15

عباس ملکی


نگاهی دوباره به انقلاب ایران (4)

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 11-15

عباس ملکی


درآمدی دیگر بر انقلاب اسلامی (5)

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 11-18

عباس ملکی


شناسایی و دسته‌بندی ابزارهای نرم در نظام حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری

دوره 13، شماره 49، اسفند 1402

10.22034/sspp.2024.2012040.3491

ایمان اکبری؛ متین رسولی؛ محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی عبدالحمید؛ حسین همت ابادی


تحلیل الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین مبتنی بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحه 2-37

10.22034/sspp.2022.561794.3284

میلاد همایونی زاده؛ سروش قاضی‌نوری؛ جهانیار بامدادصوفی؛ محمد نقی زاده


تبیین کارکردهای مناطق آزاد در نظام نوآوری ایران و اقتصاددانش‌بنیان

دوره 12، شماره 45، اسفند 1401، صفحه 8-27

10.22034/sspp.2023.1971326.3315

جواد سلطان زاده؛ محمدصادق خیاطیان؛ امیر حبیب دوست


مفهوم مسائل بدخیم

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 11-12

محمد فاضلی


نسبت سیاستگذاران و سینماگران در سیاستگذاری برای سینمای ایران

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 12-29

ابراهیم غلامپور آهنگر


بازخوانی و زمینه‌یابی ناکارایی‌های طرح‌های توسعه و عمران (جامع) شهری ایران

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 16-38

غلامرضا ناظمی؛ راضیه رضازاده؛ عمیدالاسلام ثقه‌الاسلامی؛ هادی سروری


آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 17-34

وحید مهربانی؛ فریده خدادادی


شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1397، صفحه 17-39

سیاوش ملکی‌فر؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ آرش موسوی