برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 19-47

حجت میان آبادی؛ اعظم امینی؛ احسان دریادل


تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 21-44

هادی حکیمی؛ ایرج تیموری؛ محمدتقی معبودی


تبیین مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 21-38

هادی ثنائی پور


تحلیل و دسته‌بندی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ایران از منظر ظرفیت‌های یادگیری و انتقال فناوری

دوره 13، شماره 47، شهریور 1402، صفحه 26-62

10.22034/sspp.2023.563544.3308

عبدالنبی خطیبی عقدا؛ حمیدرضا علومی یزدی؛ محمد مهدی حاجیان؛ سید سروش قاضی نوری


درآمدی تحلیلی بر نسل های مطالعات سیاست نوآوری؛ ریشه های فکری و راهبردهای سیاستی

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 28-51

10.22034/sspp.2022.548671.3146

علی رضا رنجبر؛ سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ سید سروش قاضی نوری


جهانی¬شدن در فرهنگ علوی

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1391، صفحه 31-58


تبیین تصمیم گیری در خصوص تغییر خط‌مشی صدور پروانه وکالت در فرایند تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»

دوره 13، شماره 48، آذر 1402، صفحه 32-71

10.22034/sspp.2023.1999028.3409

میثم نریمانی؛ سینا آطاهریان؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ محسن محمدی ایوانکی


بازیگران ملی و فراملی در روند جهانی شدن

دوره 5، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 45-82

مهدی فاخری