کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 49-78

سید علی رحمان زاده


چگونگی اصلاح رژیم مالی حاکم بر قراردادهای نفتی ایران(IPC) با هدف بهبود توسعه میادین گازی کشور

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 30-53

محمدرضا کثیری بیدهندی؛ فاضل مریدی فریمانی؛ سیدرضا میرنظامی


استقرار چارچوب حقوقی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز ایران

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 35-51

کیومرث کلانتری؛ رضا مکنون؛ داریوش کریمی


خط‌مشی مالکیت فکری در پژوهش‌های مشارکتی کلان (مورد مطالعه:طرح‌های کلان ملی شورای عالی عتف)

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحه 38-65

10.22034/sspp.2022.550988.3169

سمیرا ندیرخانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابوئی اردکان؛ سید سپهر قاضی نوری


ارزش های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر»

دوره 7، شماره 22، خرداد 1396، صفحه 39-54

ناصر پورحسن؛ سجاد احمدیان؛ وحید قربانی


بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 39-58

سید علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم


تحلیل نقش تعدیل‌گر حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی‌شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ‌توسعه

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 40-69

حبیب ابراهیم پور؛ زهرا فتوره چی؛ ولی نعمتی؛ نسرین حمزه ای


راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن

دوره 4، شماره 11، شهریور 1392، صفحه 41-72

هادی رزقی شیرسوار؛ محمد حسین عمرانی صباغی


تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی

دوره 7، شماره 23، مرداد 1396، صفحه 43-60

سعیده مرادی فر؛ عنایت الله یزدانی


جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 47-72

رضا نجف بیگی؛ زهره حسین زادگان


بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 49-68

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید محمدرضایی