تحلیل سیاست‌های‌ گسترش گونه های مدارس در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 50-80

10.22034/sspp.2022.550261.3161

حسین عبداللهی؛ عباس عباس پور؛ فرهاد فرهادی امجد؛ ابوالقاسم نادری؛ علی خورسندی طاوسکوه


شناسایی راهکارهای سیاستی پیشران گذار به شهر هوشمند (مورد مطالعه:کلان شهر اهواز)

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 52-79

10.22034/sspp.2022.547536.3127

مهیار سجادیان؛ محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد


دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی

دوره 6، شماره 18، اردیبهشت 1394، صفحه 63-90


ارائه الگوی به‌کارگیری ابزار خرید دولتی برای تولید بار اول اقلام راهبردی فناورانه

دوره 13، شماره 47، شهریور 1402، صفحه 64-91

10.22034/sspp.2023.1978019.3329

سید حمزه حسنی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ میثم نریمانی


جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 79-108

اسماعیل کاوسی؛ فخر الدین احمدی


مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی

دوره 5، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 83-108

مهدی نجفی افرا؛ پاتریس سی.بورودور


تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 31-52

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ حسن دانایی فرد؛ حیدر احمدی


تبیین راهبرد کارآفرینانه در بین‌المللی‌سازی بانک‌ها

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 52-73

مژده نیلچیان؛ محمدرضا کاباران زادقدیم؛ جلال حقیقت منفرد؛ جمشید عدالتیان شهریاری


مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 53-72

عبدالحمید افسری؛ سعید حاجی ناصری؛ محمد فاضلی؛ داود فیرحی


مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری

دوره 7، شماره 22، خرداد 1396، صفحه 55-74

محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی ثنایی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده


تنوع و پویایی سیاست‌های دولت در مسیر شکل‌گیری و تکامل صنایع راهبردی: صنعت توربین‌های گازی در ایران

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 59-75

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ سید سروش قاضی نوری؛ منوچهر منطقی