دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، مرداد 1397، صفحه 11-442 (ویژه‌نامه انرژی و جامعه بخش ویژه انقلاب) 
طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری

صفحه 231-253

زهرا غلامی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا

صفحه 297-318

علیرضا سجادیه؛ رضا اکبری؛ حسین سرآبادانی؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی


بخش ویژه انقلاب

‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی)

صفحه 363-379

سید جواد طاهایی گیلان


شماره‌های پیشین نشریه

ویژه‌نامه جامعه و توسعه
ویژه‌نامه سیاست خارجی چهلمین سال انقلاب اسلامی
ویژه‌نامه انرژی و جامعه بخش ویژه انقلاب
ویژه‌نامه انقلاب، آموزش عالی و جامعه