فراخوان ویژه‌نامه فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

ویژه‌نامه رویکردها و مسائل سیاست گذاری مهاجرت در ایران و جهان

مطالعات مهاجرت به عنوان پدیده اجتماعی مهمی که نشانگر بسیاری از پویایی های اجتماعی، اقتصادی و فردی در جامعه است، امروزه به صورت روز افزون مورد توجه اندیشمندان اجتماعی و سیاستگذاران قرار گرفته است. با توجه به اهمیت پژوهش‌های کاربردی حوزه سیاستگذاری و لزوم پیوند دانش انباشته حوزه مهاجرت به حل مسائل راهبردی این حوزه، این شماره از فصل نامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی به ویژه نامه رویکردها و مسائل سیاست گذاری مهاجرت در ایران و جهان اختصاص یافته است تا ازاین طریق در محورهای اصلی این حوزه مجموعه تلاشهای علمی اندیشمندان جمع آوری و در اختیار همه علاقمندان و پژوهشگران و سیاستگذاران قرار گیرد.

محورهای مقالات ویژه نامه

الف) مهاجرت و کلان قوانین توسعه‌ای

 • قانون مدنی و قانون تابعیت
 • قانون کار و تنظیم‌گری بازار کار
 • سیاست‌های کلان جمعیتی و مهاجرت بین‌المللی
 • قوانین توسعه و راهبردهای جمعیت و مهاجرت بین‌المللی
 • قوانین و مقررات جذب و بکارگیری گروه‌های مختلف مهاجران در کشور

ب) سرمایه انسانیِ توسعه اقتصادی اجتماعی و مهاجرت بین المللی

 • متغیرهای کلان حکمرانی و مهاجرت
 • سیاست‌ها و ابزارهای استفاده از سرمایه انسانی خارجی در توسعه
 • نقش دیاسپورا در توسعه سرزمینی مبدا
 • اثرات مهاجرت‌های بازگشتی بر بازار کار و بخش‌های اقتصادی

ج) چرخش بین‌المللی و نگاهداشت نخبگان، افراد تحصیل‌کرده و کارآفرینان

 • باز بهره‌مندی از متخصصان مهاجر و چرخش استعدادها
 • حمایت و تشویق از نگاهداشت نخبگان، افراد تحصیل‌کرده و کارآفرینان
 • چرخش و جابجایی بین‌المللی نخبگان، افراد تحصیل‌کرده و کارآفرینان
 • استفاده از ظرفیت نخبگان، افراد تحصیل‌کرده و کارآفرینان ایرانی در سطح بین‌المللی

د) اثرات متقابل بازار کار و مهاجرت

 • روندها و چشم‌انداز جهانی بازارکار و مهاجرت بین‌المللی
 • پیش‌بینی بخشی مهاجرت بین‌المللی نیروی کار ایرانی
 • اثرات مهاجرت سرمایه انسانی بر بازارکار و بخش‌های اقتصادی

هـ) سیاست‌های سرزمینی، تغییرات اقلیمی و مهاجرت

 • اثرات تغییر اقلیم بر روند مهاجرت‌های داخلی در کشور
 • پیش‌بینی تغییرات آتی اقلیمی کشور و جابجایی‌های ناشی از آن
 • سیاست‌های کاهش اثرات تغییر اقلیم در مناطق مخاطره‌خیز با هدف جلوگیری از مهاجرت
 • استراتژی‌های سازگاری جمعیت با تغییرات اقلیمی با هدف جلوگیری از مهاجرت
 • تحلیل سیاست‌های کشورهای همسایه و رقیب (نظیر ترکیه، عربستان، امارات و ...) در خصوص مهاجرت و جابجایی بین‌المللی متخصصان

و) گزارش‌های سیاستی در خصوص الزامات و بایسته‌های قانونی و سیاستی مهاجرت و جابجایی بین‌المللی متخصصان در برنامه هفتم توسعه

* در صورت پیشنهاد موضوعات مرتبط دیگر، امکان بررسی و اضافه شدن آن به فهرست فوق در تعامل با دبیر ویژه‌نامه وجود دارد.

زمان بندی

 • ارسال چکیده حدوداً 1000 کلمه ای حاوی اهمیت موضوع شرح اجمالی تجربه روش جمع اوری داده یافته های مورد انتظار و مهمترین منابع: 15 مهر 1401
 • اعلام چکیده های پذیرفته شده از طریق سامانه مجله: 30 مهر 1401
 • نگارش و ارسال نسخه نهایی مقالات از طریق سامانه مجله: 30 آذر 1401
 • داوری اصلاح و نهایی سازی مقالات در تعامل با دبیر ویژه نامه: 29 اسفند 1401
 • انتشار ویژه نامه: اسفند 1401 یا فروردین 1402

- علاقه‌مندان چکیده‌ مقاله پیشنهادی خود برای ویژه‌نامه را از طریق سامانه مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی و ایمیل b.salavati.s@gmail.com  ارسال نمایند.

- در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص ویژه‌نامه، با دبیر ویژه‌نامه (دکتر بهرام صلواتی؛ مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف) از طریق ایمیل b.salavati.s@gmail.com مکاتبه نمایید.

- برای ارسال چکیده از طریق سامانه فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (http://sspp.iranjournals.ir)، به جای فایل اصل مقاله، فایل چکیده ارسال گردد. محتوای بخش چکیده و کلمات کلیدی در زمان ارسال چکیده در سیستم مجله لازم نیست دقیق باشد. در بخش توضیحات نیز حتماً قید شود که چکیده و یا مقاله ارسالی مرتبط با ویژه‌نامه رویکردها و مسائل سیاست گذاری مهاجرت در ایران و جهان می‌باشد.

- مقالات پس از تأیید چکیده باید در قالب و ساختار مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی تدوین شوند.

- هر نویسنده حداکثر می‌تواند در نگارش دو مقاله ویژه نامه نقش داشته باشد.