دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، مرداد 1396، صفحه 11-264 
نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن

صفحه 61-71

مهناز گودرزی؛ الهام صباغ کلاته حسینی


مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود

صفحه 185-198

بهزاد سلطانی؛ حجت‌الله حاجی‌حسینی؛ محمدرضا آراستی؛ سید سپهر قاضی‌نوری؛ محمدرضا رضوی؛ محمدعلی شفیعا؛ منوچهر منطقی؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ مرضیه شاوردی