دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 15-343 
ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

صفحه 215-233

فاطمه هشدار؛ بهزاد سلطانی؛ سیدفرهنگ فصیحی؛ نسیمه تشکری


گزارش سیاستی

طرح ارز بنزین (پترول کوین)

صفحه 331-334

سجاد باقرپور؛ نیما شمساپور