تعامل اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت دولت ذره ای قطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اعتراض‏های ضدحکومتی سال 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا، دولت و نظام سیاسی برخی کشورهای عربی را تغییر داد، در برخی کشورهای دیگر پایه‏های قدرت را سست کرد، و در برخی کشورهای منطقه نیز موجب تغییر در راهبرد سیاست خارجی گردید. قطر از معدود کشورهای عربی است که محیط داخلی آن از اعتراض‏های سال 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر نپذیرفته، اما سیاست خارجی آن متأثر از اعتراض‏های منطقه‏ای، تغییر نمود. این کشور که به عنوان "دولت ذره‏ای" قلمداد می‏شود، به ویژه از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1990 و از زمان به قدرت رسیدن شیخ حمدبن خلیفه آل ثانی، سعی کرد با بهره‏گیری از منابع غنی هیدروکربنی و متنوع‏سازی اقتصاد، در مسیر رشد و توسعه حرکت کند که در راهبرد مزبور، موفق گردیده است. 

کلیدواژه‌ها