اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2459
تعداد پذیرش 380
تعداد عدم پذیرش 1564

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مشاهده مقاله 2365215
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1049568
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 227 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 76 روز
درصد پذیرش 15 %