اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2536
تعداد پذیرش 381
تعداد عدم پذیرش 1623

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مشاهده مقاله 2516516
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1095983
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 225 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 15 %