اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2293
تعداد پذیرش 342
تعداد عدم پذیرش 1427

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مشاهده مقاله 2128345
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 975500
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 235 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 15 %