داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عباس آخوندی سیاست اجتماعی و فرهنگی وزیر سابق راه و شهرسازی
علیرضا آذربایجانی سیاست اقتصادی دانشجوی دکتری اقتصاد پولی دانشگاه تهران
نرگس آذری سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
وحید آرایی سیاستگذاری عمومی گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
ابراهیم آزادگان سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمدجواد آسایش سیاست خارجی سفیر جمهوری اسلامی ایران
حسام‌الدین آشنا سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
علی اصغر آقابالازاده سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
وحید آگاه سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری حقوق عمومی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
علی آهنی سیاست اقتصادی مشاور وزیر امور خارجه
مهدی آهویی سیاست خارجی استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
سید نصرالله ابراهیمی سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
روح اله ابوجعفری سیاست اقتصادی استادیار. گروه اقتصاد دانش بنیان. پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
سیده زهرا اجاق سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی محمد احمدوند سیاستگذاری عمومی عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد احمدی سیاست خارجی مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک در زمینه سیاست خارجی و دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی
حسن احمدی سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
سمیه احمدی سیاست انرژی مدیر اندازه‌گیری و صحه گذاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
آرمان احمدی‌زاد سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
بهمن ادیب‌زاده سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی
محمدجواد ارشادی سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
فریبرز ارغوانی پیرسلامی سیاست خارجی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
علیرضا اسدی عضو گروه آینده نگاری و مدیر تجاری سازی پژوهشگاه نیرو
فاطمه اسکندری سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مسعود اسلامی سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
مریم اسماعیلی‌فرد سیاستگذاری عمومی دکتری علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
کیومرث اشتریان سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
معصومه اشتیاقی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه مازندران
حسین اصلی پور سیاستگذاری عمومی، سیاست محیط زیست استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد اصولیان سیاستگذاری عمومی استادیاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
حسین اعلایی سیاست خارجی مدیر عامل هواپیمایی آسمان
اصغر افتخاری سیاست داخلی دکتری جامعه شناسی سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
مسعود افشاری مفرد سیاست علم، فناوری و نوآوری مدیر گروه پژوهش های فناوری و نوآوری؛ استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مرتضی اکبری سیاست علم، فناوری و نوآوری گروه فناوری، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
صفورا اللهی سیاست علم، فناوری و نوآوری پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دکتری تخصصی سیاست گذاری علم و فناوری از دانشگاه علم و صنعت
سارا امامقلی‌پور سیاست اقتصادی دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر عباس امامی سیاست اقتصادی مدیر عامل شرکت کارچین
محمد امامی سیاست اقتصادی
علیرضا امیدوار سیاست علم، فناوری و نوآوری مدیر شرکت
محمدجواد امیدوارنیا سیاستگذاری عمومی کارشناس و پژوهشگر
رضا امیدی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
هوشنگ امیراحمدی سیاست خارجی استاد دانشگاه راتگرز نیوجرسی آمریکا
مهدی امیرکافی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیارگروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهران امیرمعینی سیاستگذاری عمومی رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی
یاسر امین الرعایا سیاستگذاری عمومی استادیار دانشگاه دفاع ملی و دکتری حقوق بین الملل عمومی
محسن امین‌زاده سیاست خارجی بازنشسته هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
بهادر امینیان سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
باقر انصاری سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
عبدالله انصاری سیاست اقتصادی دکتری اقتصادی و دانشیار و مدیرگروه پژوهشی اقتصاد آوپ
هاشم اورعی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
زهرا ایروانی سیاستگذاری عمومی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
محمدسعید ایزدی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار دانشگاه بوعلی همدان
سحر بابایی سیاستگذاری عمومی استادیار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران
عباس بازرگان سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پرویز باقری سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری حقوق خصوصی با گرایش تجارت الکترونیک و دانشیارگروه حقوق دانشگاه ایلام
شعله باقری پرمهر سیاست اقتصادی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خاتم
ناصر باقری‌مقدم سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
هاله بختیار سیاستگذاری عمومی مدیر ملی طرح بهینه‌سازی انرژی در ساختمان
طوبی برامکی سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران
کیهان برزگر سیاست خارجی دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
سید هادی برهانی سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
احمد برومند کاخکی سیاست علم، فناوری و نوآوری معاون پژوهشی پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی
پریسا بهرامی سیاست بهداشت و سلامت دکتر داروسازی
امیر حسام بهروز سیاست علم، فناوری و نوآوری دکتری تخصصی سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران و مدیردبیرخانه صندوق های پژوهش و فناوری
حسن بهزادی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد بهشتی سیاست اجتماعی و فرهنگی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
حسن بهشتی‌پور سیاست خارجی پژوهشگر ارشد و تحلیلگر مسائل سیاسی
امیر بی پروا سیاست اجتماعی و فرهنگی، سیاست داخلی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی و مدرس دانشگاه علوم قضایی
مریم بیرانوندزاده سیاست اجتماعی و فرهنگی مدیر مرکز خدمات تخصصی GIS معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی لرستان و دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
مسعود بیژنی سیاست محیط زیست دانشیار گروه آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
پرویز پارسا سیاستگذاری عمومی دکتری مدیریت بازرگانی
سلیمان پاک‌سرشت سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار دانشگاه همدان و معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
مرتضی پرهیزکار سیاست اجتماعی و فرهنگی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی و عضو سابق هیات علمی جهاد دانشگاهی
جلال پناهی موسسه آموزشی و تحقیقاتی
محمدحسن پنجه‌شاهی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
یاسان‌اله پوراشرف سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
سعید پورعلی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری علوم سیاسی با گرایش جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست‌گذاری دانشگاه تهران، استادیار جهاد دانشگاهی و معاون فرهنگی اجتماعی سازمان
مهرداد پویا سیاست محیط زیست استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، ایران
محمدحسن پیمان فر استادیار گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی
مسعود تجریشی سیاست محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
الناز تجویدی سیاست اقتصادی عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
معصومه تقی‌زادگان سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ناصر تکمیل‌همایون سیاست اجتماعی و فرهنگی استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
امیرحسین تمنایی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
ماندانا تیشه‌یار سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
فروزنده جعفرزاده‌پور سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری جامعه‌شناسی و استادیار و مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
سحر جعفرصالحی سیاست اجتماعی و فرهنگی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران، پژوهشگر حوزه گردشگری
افشین جعفری دکتری حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
امیرحسین جعفریه سیاست علم، فناوری و نوآوری دکتری مهندسی عمران
یاسر جلالی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی
عسکر جلالیان مشاور وزیر دادگستری رییس تخلفات اداری وزارت علوم
محدثه جلیلی سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک
علی جنادله سیاست اجتماعی و فرهنگی گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی حاتمی سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیئت علمی
ابراهیم حاجیانی سیاست خارجی معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
احمد حاجی حسینی سیاست خارجی معاون اجرایی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی
سیدمحمدعلی حاجی میرزایی سیاست انرژی عضو هیاات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
محسن حاجی میرزایی سیاست اجتماعی و فرهنگی دبیر هیات دولت
رضا حافظی سیاست انرژی گروه مطالعات آینده علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.
سعید حافظی‌مقدم سیاست علم، فناوری و نوآوری پژوهشگر
آسیه حایری یزدی سیاست انرژی پژوهشگر
غلامحسین حسن‌تاش سیاستگذاری عمومی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
امین حسنی سیاستگذاری عمومی پژوهشگر سیاسگذاری انرژی
سید حمزه حسنی طرشت.خ صالحی. کوچه فرهادحسین مردی. کوچه آفرین شمالی پلاک12 واحد 3
دیاکو حسینی سیاست خارجی پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک
مجید حسینی سیاست خارجی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
سید علیرضا حسینی بهشتی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری فلسفه سیاسی از دانشگاه هال (انگلستان)
سید مهدی حسینی تقی آباد سیاست خارجی دکتری تاریخ ایران و دوره اسلامی- مدیر عامل سابق بنیاد قفقاز و عضو کمیته اوراسیای انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای
جعفر حق‌پناه سیاست خارجی عضو شورای علمی موسسه ایراس
محمد حکاک سیاست اقتصادی دکتری مدیریت استراتژیک و عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
هادی حکیمی سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز
الهام حیدری سیاست خارجی کارشناس ارشد امور بین الملل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مهدی حیدری سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی و عضو هیات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری
حسین حیرانی سیاست علم، فناوری و نوآوری مدیر گروه ساختارها و منابع ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیر گروه انرژی پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان
علی اصغر خاجی سیاست خارجی سفیر جمهوری اسلامی ایران
محمد خادمی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
فاطمه خالوندی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار دانشگاه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی
حسن خانی سیاست خارجی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق
حسن خجسته باقرزاده سیاست اجتماعی و فرهنگی استاد گروه رادیو، دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما، ایران
مهدی خرازی سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمد امین خراسانی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
علی خرم سیاست خارجی استاد دانشگاه، حقوق بین‌الملل
عبدالنبی خطیبی عقدا سیاست علم، فناوری و نوآوری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه علامه طباطبایی- تهران
داتیس خواجه ئیان سیاست اقتصادی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی خواجه‌نائینی سیاستگذاری عمومی استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدتقی خوبرو دانش آموخته دانشگاه تهران
فاطمه خوشدلی سیاست اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
الهه خیری سیاست علم، فناوری و نوآوری کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی
شهرداد دارابی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
علی اکبر دارینی سیاست خارجی نویسنده و پژوهشگر
حسن دانایی فرد سیاست اجتماعی و فرهنگی استاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا دبیری سیاست خارجی بازنشسته وزارت امور خارجه
فرداد درودی سیاست بهداشت و سلامت دکترای طب و بهداشت همگانی، رئیس دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز
مسعود درودی سیاستگذاری عمومی دکتری سیاست گذاری عمومی از دانشگاه تهران
مسعود درودی سیاستگذاری عمومی پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
محمد درویش سیاست محیط زیست عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و مدیرکل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست.
مجید دکامین سیاست محیط زیست عضو هیات علمی گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه ملایر
مجتبی دمیرچی‌لو سیاست خارجی سفیر جمهوری اسلامی ایران
علی دهقان‌پیر سیاست اقتصادی دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
علی دهقان پیر سیاست علم، فناوری و نوآوری پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
مهدی دیانی سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدهادی ذاکرحسین سیاست خارجی دکتری حقوق کیفری بین‌المللی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
امیر ذاکری سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت/ دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا رئوف شیبانی سیاست خارجی کارشناس ارشد سیاسی مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه
مجید رئوفی سیاستگذاری عمومی دانشجوی دکتری سیاستگذاری انرژی، پژوهشگر مرکز سیاستگذاری انرژی دانشگاه صنعتی شریف
آرش رئیسی نژاد گروه روابط بین‌الملل٬ دانشکده حقوق و علوم سیاسی٬ دانشگاه تهران
حسین راغفر سیاست اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
سهیلا رجایی سیاست بهداشت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا رجبی‌پور عضو هیات علمی دانشگاه یزد و دکتر تخصصی مدیریت
سوما رحمانی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه مازندران
محمدرضا رحمانی سیاست داخلی مشاور سازمان امور مالیاتی کشور
پژمان رحیمیان سیاستگذاری عمومی معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران
زهره رحیمی راد سیاست انرژی، سیاست علم، فناوری و نوآوری دکتری تخصصی سیاست گذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
محمد جواد رخصت طلب داشنجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشکده مدیریت و صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نیلوفر ردایی سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی
ولی‌اله رستمعلی زاده سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار جامعه‌شناسی توسعه موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
محمد باقر رستمی سیاست علم، فناوری و نوآوری دانش آموخته دکتری تخصصی آینده پژوهی
محمد جواد رستمی سیاست خارجی دکتر سیاستگذاری عمومی
محمدرحیم رسولی آزاد سیاست علم، فناوری و نوآوری دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
الهام رسولی ثانی ابادی سیاست خارجی دانشگاه یزد
احسان رسولی‌نژاد سیاست اقتصادی دکتری اقتصاد سیاسی از دانشگاه دولتی سنت‌پترزبورگ و فوق دکتری اقتصاد بین‌الملل از دانشگاه تهران و استادیار دانشکده مطالعات جهان
اصغر رشنودی سیاستگذاری عمومی استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
احمد رضایی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
سیما رفسنجانی نژاد سیاستگذاری عمومی مدیر بخش علم و فناوری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
مجتبی رفیعیان سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی رفیعی‌بهابادی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکتر جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست مرکز افکارسنجی ایسپا
احمد رمضان‌پورنرگسی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی
محسن رنانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
وحید رنجبرحیدری سیاست خارجی استادیار روابط بین الملل دانشگاه امام خمینی- قزوین
حسین رنجگری سیاست انرژی پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
مهدی رنجگری سیاستگذاری عمومی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج
مجید رهبانی سیاست اجتماعی و فرهنگی سردبیر ماهنامه جهان کتاب
مهدی روانشادنیا سیاست انرژی رئیس دانشکده مهندسی عمران، معماری و هنر
علی روحانی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیات علمی جامعه‌شناسی دانشگاه یزد
سعید روشنی سیاست علم، فناوری و نوآوری دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی؛ محقق پسادکتری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
عماد روغنیان سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر
ابراهیم رومینا سیاست خارجی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
صادق زیباکلام سیاست داخلی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
بهاره سازمند عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی ساعی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
رحمت ستوده قره باغ سیاست انرژی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکتری مهندسی شیمی از کانادا
فرناز سربندی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (گرایش خط‌مش‌گذاری و تصمیم‌گیری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی سرزعیم استادیار دانشکده بیمه اکو
علی سرزعیم سیاست اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رحیم سروری سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- گروه جغرافیا
علی اصغر سعدآبادی سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشگاه شهید بهشتی
لطف‌الله سعیدی سیاست محیط زیست مشاور وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران
آیدین سلام زاده سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشکده مدیریت کسب وکار دانشگاه تهران
جواد سلطان زاده سیاست علم، فناوری و نوآوری، سیاستگذاری عمومی استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه مازندران
بهزاد سلطانی سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار دانشگاه کاشان
جواد سلیمان پور سیاست انرژی مدیرگروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر
حسین سلیمی سیاست خارجی پژوهشگر و استاد رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه سلیمی سیاستگذاری عمومی رصدخانه مهاجرت ایران
مریم سیدان سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار دانشگاه صنعتی شریف
سالار سیف‌الدینی سیاست خارجی پژوهشگر میهمان در بنیاد مطالعات قفقاز و همکار مطالعاتی موسسه مطالعات تاریخ معاصر
رضا سیمبر سیاست خارجی استاد تمام گروه علوم سیاسی روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان
سعید شادکار سیاست اقتصادی مدرس دانشگاه‌های تهران و الزهرا(س)
محمود شارع‌پور سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
محسن شالباف سیاست انرژی کارشناس ارشد حقوق و سیاستگذاری نفت و گاز دانشگاه داندی انگلستان
ابوالفضل شاه آبادی سیاست اقتصادی استاد دانشگاه الزهرا
سارا شاه‌علی سیاست اجتماعی و فرهنگی کارشناس ارشد علوم اجتماعی و کارشناس میز حقوق کودک در مرکز تحقیقات استراتژیک
مرضیه شاوردی سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت
گلناز شجاعتی مدیریت و فناوری نرم
سید محمدحسین شجاعی سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار، گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری، پژوهشکده مطالعات فناوری
زینب شریعتی سیاست علم، فناوری و نوآوری MBA، دانشگاه صنعتی شریف کارشناس ارشد دفتر ارزیابی و آینده علم و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شهروز شریعتی سیاست اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم سیاسی
احسان شریفی سیاست اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل مجتمع امیرکیبر
حمید شفیع‌زاده سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری مدیریت آموزشی و دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه گرمسار
محمد شکرچی‌زاده سیاست انرژی استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران
حسن شکوه سیاست خارجی دکتری علوم سیاسی (اقتصاد سیاسی) و محقق
نیما شمساپور سیاستگذاری عمومی مهندس سیاستگذاری انرژی دانشگاه صنعتی‌شریف
سعیده شهبازین سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار گروه توزیع فضایی، مهاجرت و شهرنشینی، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران
شاهرخ شهرابی سیاست اقتصادی دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تربیت مدرس-مدیر حسابرسی داخلی گروه اینترنت ایران (گروه اسنپ)
امیر شهسواری سیاست علم، فناوری و نوآوری گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمود شوری سیاست خارجی دکتری روابط بین‌الملل و پژوهشگر حوزه اوراسیا و کارشناس مسائل روسیه
حسین شیخ‌الاسلام سیاست خارجی بازنشسته وزارت امور خارجه
مجید شیخ محمدی سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
ارس شیخی سیاستگذاری عمومی پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف
پیمانه شیرازی سیاست انرژی دانشگاه صنعتی شریف
حسین صادقی سیاست خارجی سفیر جمهوری اسلامی ایران
محمد صادق صارمی سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
سیدجواد صالحی سیاست خارجی علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
صادق صالحی سیاست محیط زیست دانشگاه مازندران
رضا صالحی‌امیری سیاست علم، فناوری و نوآوری ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
ابراهیم صالحی عمران سیاست اجتماعی و فرهنگی استاد دانشکده روان‌شناسی دانشگاه مازندران، حوزه تخصصی سیاستگذاری در آموزش عالی
علی صباغیان سیاست خارجی استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد صدرا سیاست خارجی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه زنجان
حسن صدرانیا سیاست داخلی تهران - پژوهشکده مطالعات راهبردی
محمود صدری سیاست اجتماعی و فرهنگی روزنامه‌نگار
نادر صدیقی سیاست خارجی پژوهشگر مسایل منطقه‌ای
مصطفی صفدری رنجبر سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران
بهرام صلواتی سیاست اجتماعی و فرهنگی، سیاستگذاری عمومی پژوهشگر ارشد پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف
معصومه صمدی سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی
علی صمیمی سیاست علم، فناوری و نوآوری پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
داود ضامنی سیاست اجتماعی و فرهنگی مدیرکل ارزیابی و پایش حوزه هنری. دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
حمید ضیایی‌پرور سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری ارتباطات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سروش طالبی اسکندری سیاست محیط زیست پژوهشگر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری شریف ام‌بی‌ای دانشگاه شریف
کوروش طاهرفر سیاست اقتصادی مشاور رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری
فرید طباخ دکترای فیزیک از دانشگاه پکن - چین
علیرضا طیاری سیاست علم، فناوری و نوآوری کارشناس نرم‌افزار کامپیوتر
سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی سیاست علم، فناوری و نوآوری، سیاستگذاری عمومی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
امیر مهدی عابدینی سیاست محیط زیست دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب
زهرا عادل برخوردار سیاست انرژی استادیار گروه سیستم های انرژی دانشگاه شهید بهشتی
مسعود عالمی نیسی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد عباسلو سیاست اجتماعی و فرهنگی استاد دانشگاه و رئیس مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی آینده‌سازان
طیبه عباسی سیاستگذاری عمومی هیات علمی
محمدحسین عباسی سیاست اجتماعی و فرهنگی کارشناس ارشد معماری پایدار، انیستیتو تکنولوژی ایلینوی، مدیر پایداری شرکت wsp در شیکاگو
علی عباسی گودرزی سیاستگذاری عمومی دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا عبداللهی سیاست اقتصادی مدیرگروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهش‌های مجلس
محمدعلی عبدلی سیاست محیط زیست معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حسین عبده تبریزی سیاست اقتصادی استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف، تهران، و شهید بهشتیریا؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین منابع مالی؛ عضو شورای عالی
امیرهوشنگ عبدی سیاست اجتماعی و فرهنگی مدیرکل ایمنی و تضمین کیفیت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
عباس عبدی سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر اجتماعی
جمال عرف سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار و دکتری جامعه شناسی سیاسی
امیرهادی عزیزی سیاست علم، فناوری و نوآوری کارشناس معاونت سیاست گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
غلامرضا عزیزی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی و رئیس پژوهشکده اسناد
محمدرضا عطارپور سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی
محمد عطریان‌فر سیاست انرژی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف
سعید علوی‌راد سیاست اقتصادی مدیریت سیستم و بهره‌وری مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک
محمد علوی زاده سیاست خارجی پژوهشگر موسسه مطالعات ایران شرقی
شهرام علیاری سیاستگذاری عمومی عضو هیئت علمی دانشگاه
فرهاد علی‌پور سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی رسمی دانشگاه فرهنگیان گروه مدیریت
پریسا علیزاده سیاست علم، فناوری و نوآوری، سیاستگذاری عمومی استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
اکبر علیوردی‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
اکرم عوامی سیاست محیط زیست استادیار دانشگاه صنعتی شریف
اطهره عیاشی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکتر جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران
داود غرایاق‌زندی سیاست خارجی سرپرست پژوهشکده مطالعات منطقه­ای
جلیل غریبی سیاست علم، فناوری و نوآوری دکترای سیاستگذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس
الهام غلامی سیاست اقتصادی دکتری اقتصاد گرایش اقتصادسنجی و بخش عمومی
اسماعیل غلامی‌پور سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری جامعه شناسی و پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک
مهدی فاتح راد سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار دانشگاه صنعتی شریف-
ابوتراب فاضل سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر حوزه رفاه
سید طاهر فاضلی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار رشته مدیریت
محمد فاضلی سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا فاضلی سیاست محیط زیست عضو گروه کنترل دارو و غذا علوم پزشکی
سجاد فتاحی سیاست اجتماعی و فرهنگی تحلیل گر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
مهدیه فرازکیش سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
کیارش فرتاش سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا فرجی سیاست خارجی دانشگاه اردکان
محمدعلی فرحناکیان مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل و سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق
حسن فرطوسی سیاست اجتماعی و فرهنگی، سیاستگذاری عمومی پژوهشگر - دانشگاه برن (سوئیس)
مهدی فصیحی سیاست محیط زیست دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب و فوق دکتری دیپلماسی آب
محمد فکری سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
فاطمه فلاح سیاست اجتماعی و فرهنگی سرپرست دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد و معاون اجرایی افکارسنجی ایسپا
زهره فنی دانشگاه شهید بهشتی
الهام فهام سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی
مهدی فیروزان سیاست اجتماعی و فرهنگی مدیر عامل موسسه شهر کتاب
مهدی فیض سیاست اجتماعی و فرهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پروش
یاسر قاسمی نژاد سیاست اجتماعی و فرهنگی، سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
سروش قاضی‌نوری سیاست علم، فناوری و نوآوری، سیاستگذاری عمومی دانشیار گروه کارآفرینی و مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی
سپهر قاضی نوری سیاست علم، فناوری و نوآوری تربیت مدرس
مریم قپانوری سیاست انرژی استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی
جاوید قربان‌اوغلی سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس - مرکز مطالعات آفریقا
امیر قربانی سیاست انرژی، سیاست علم، فناوری و نوآوری، سیاستگذاری عمومی کارشناس ارشد معاونت سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
علی قنبری دکتری جامعه شناسی و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
نسرین قنواتی سیاستگذاری عمومی پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
محمد قهدریجانی سیاست اقتصادی دانشگاه علوم و تحقیقات
ولی کالجی سیاست خارجی کارشناس مطالعات منطقه‌ای مرکز بررسی‌های استراتژیک
حامد کتابچی سیاست محیط زیست دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین کرباسچی سیاستگذاری عمومی دکترای برنامه‌ریزی شهری از انگلیس
جهانگیر کرمی سیاست خارجی عضو هیات علمی گروه مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز دانشگاه تهران
زهره کریم میان سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
علی کریمی سیاست اجتماعی و فرهنگی استاد دانشگاه مازندران و مدیر بخش سیاست داخلی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
علی کریمی سیاست داخلی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی
محمدصادق کریمی سیاست اقتصادی دانشجوی دکتری انرژی دانشگاه صنعتی شریف
جلال کریمیان سیاستگذاری عمومی مسئول میز آموزش و پرورش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
داود کریمی دستجردی دکتری مدیریت گرایش تحقیق در عملیات و استادیار بازنشسته دانشگاه تهران
زهرا کریمی موغاری سیاست اقتصادی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
محسن کلانتری سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی
سیده زهرا کلانتری بنادکی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور
یحیی کمالی سیاستگذاری عمومی دانشیار سیاستگذاری عمومی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد کمیلی استادیار پژوهشی دکتری برنامه ریزی شهری زمینه تخصصی منظر شهری شهر اسلامی و شهرسازی
یاسر کنعانی ممان سیاست اقتصادی دانشجو/دانشکده انرژی
الهه کولایی سیاست خارجی دکتری روابط بین الملل و استاد دانشگاه تهران
علی اصغر کیا سیاست علم، فناوری و نوآوری، سیاستگذاری عمومی مدیر گروه روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی
محسن گلرو مفرد دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمودرضا گلشن‌پژوه سیاست خارجی کارشناس مسائل حقوق بشر معاون پژوهشی وسسه عصر اطلاعات مدیرکل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
علی مبینی‌دهکردی سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
افشین متقی سیاست اقتصادی دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
منوچهر متکی سیاست خارجی وزیر امور خارجه پیشین
رضا مجیدزاده مدیر گروه سیمرغ توسعه, اندیشگاه طرح هزاره
مصطفی محسنی کیاسری سیاست علم، فناوری و نوآوری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
سجاد محمدی سیاست اجتماعی و فرهنگی شرکت رایتل
علی اصغر محمدی سیاست خارجی معاون دبیر کل بین المجالس اسلامی
محسن محمدیان ساروی سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دکتری مدیریت دولتی با گرایش خط‌مشی گذاری
اصغر محمدی فاتح سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه امام علی (ع) و دانش آموخته مدیریت دولتی گرایش سیاستگذاری عمومی
حنانه محمدی کنگرانی سیاستگذاری عمومی، سیاست محیط زیست دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
عبدالمحمود محمدی لرد سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی محمودی سیاست انرژی کارشناس ارشد تحقیقات بازار هلدینگ خلیج فارس
سراج الدین محمودیانی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار دانشگاه شیراز
بهارک محمودی حنارود سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی
اسکندر مختاری سیاست داخلی استادیار دانشگاه
فرزاد مخلص‌الائمه سیاست انرژی بازرس کل حوزه وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انرژی اتمی
کیوان مرادی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
محسن مرادیان سیاستگذاری عمومی استادیار و دکتری امنیت ملی
احمد مرتضایی سیاست انرژی دبیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فاضل مریدی فریمانی سیاست انرژی پژوهشگر پسادکترای دانشگاه شریف
الناز مسماع خسروشاهی سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
جواد مشایخ سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیرا مشیرزاده سیاست خارجی دانشیار گروه روابط بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
نسرین مصفا سیاست خارجی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
معین معینی اقطایی سیاست انرژی دکتری مهندسی برق گرایش سیستم های انرژی الکتریکی و عضو هیات علمی دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
علی مقداری سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
فاطمه مقدسی سیاست اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، منطقه ۵، محله اندیشه - جوانمردان (اندیشه)، میدان الغدیر، شهران، آشوری، آزادی، ۸متری اسلامی، مجتمع گل نرگس، واحد 110
بیژن مقدم سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگار
مجتبی مقصودی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری علوم سیاسی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدباقر ملائک سیاست علم، فناوری و نوآوری استاد کامل سیستم هوافضا
عباس ملک‌ثابت سیاستگذاری عمومی کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا ملک‌محمدی سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مصطفی ملکوتیان سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عباس ملکی سیاستگذاری عمومی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
علی ملکی سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت؛ دانشگاه صنعتی شریف
قاسم ملکی سیاست خارجی پژوهشگر
کیمیا ملکی سیاست اجتماعی و فرهنگی محقق هنرهای اسلامی
سیاوش ملکی‌فر سیاست علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
آیت‌اله ممیز سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتری مهندسی سازه
حسین منصوریان سیاست علم، فناوری و نوآوری مدیرکل برنامه‌ریزی و سیستم اطلاعات مدیریت و دکتری مدیریت رسانه از دانشگاه تهران
محمد هادی موحدی نژاد سیاست اقتصادی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
سید رسول موسوی سیاست خارجی کارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
محمدعلی موسوی سیاست اقتصادی دانشیار دانشگاه تهران
آیت مولایی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
حجت میان آبادی سیاست محیط زیست استادیار گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس
سعید میرترابی سیاست اقتصادی استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
زهره میر حسینی سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد تهران شمال
محسن میردامادی سیاست خارجی محقق و پژوهشگر
حسین میرزاپور سیاستگذاری عمومی University of Montreal, HEC School of Business, Canada: PhD in Administration, Decision Sciences Dep.- Expected 2017
آیت میرزایی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرزانه میرشاه‌ولایتی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری آینده‌پژوهی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و معاون مدیریت نوآوری و کاربردی‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی
سید ایمان میرعمادی سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
سیدجواد میری سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیئت علمی (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسین مینایی سیاستگذاری عمومی دکتری آینده پژوهی
مهدی ناجی سیاست اقتصادی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
زهرا نادعلی پور سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری مدیریت گرایش برنامه ریزی گردشگری و استادیار و معاون آموزشی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
محمود ناصری جزه سیاست علم، فناوری و نوآوری، سیاستگذاری عمومی کارشناس مرکز نوآوری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
امیر ناظمی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
لیلا نامداریان سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
سید مرتضی نبوی سیاست داخلی رئیس مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
میثم نریمانی سیاست علم، فناوری و نوآوری
ابوالفضل نصری سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
شهره نصری سیاست علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
قدیر نصری سیاست خارجی دکتری علوم سیاسی
حامد نصیری سیاستگذاری عمومی دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی نصیری سیاست داخلی دانش‌پژوه سطح عالی فقه و اصول در حوزه علمیه قم
رضا نصیری حامد سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری علوم سیاسی و استادیار موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز
علی اشرف نظری استاد دانشگاه تهران
رضا نقی زاده سیاست علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مریم نوذری سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
خلیل نوروزی سیاست علم، فناوری و نوآوری دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران
عبدالله نوروزی سیاست خارجی سفیر جمهوری اسلامی ایران
محمد نوروزی سیاست اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام
مهدی نویدادهم سیاست اجتماعی و فرهنگی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش
داود هادی فر سیاست اقتصادی هیات علمی
علیرضا همتی سیاست بهداشت و سلامت دکتری آینده پژوهی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمداحسان هوشمند سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی
طیبه واعظی سیاست خارجی استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
ولی اله وحدانی نیا سیاستگذاری عمومی مسؤل بخش سلامت مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
ویدا ورهرامی سیاست اقتصادی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
هاترا وقوعی سیاست اقتصادی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خاتم
هادی ویسی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور
محمود یزدان فام عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
نجم الدین یزدی سیاست علم، فناوری و نوآوری پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران