تحلیل گفتمانی سیاست خارجی دولت سیزدهم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم

نویسنده

دانشیار روابط بین‏الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

آمدوشد دولت‏‌های مختلف ظهوریافته پس از انقلاب اسلامی، نشان‏‌دهنده واقعی بودن تغییرات در سیاست خارجی در عین حفظ برخی اصول ثابت است. روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز حامل برخی عناصر جدید یا دست‏‌کم روایت‏‌های جدید از اصول مزبور است. بر این اساس، سیاست خارجی دولت سیزدهم به مثابه یک گفتمان، حامل و حاوی عناصر خاصی است که آن را از گفتمان‏‌های قبل و بعد از خود متمایز می‏‏‌سازد.  هدف از این مقاله بررسی مهم‏ترین عناصر و دقایق سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی در چارچوب روش تحلیل گفتمان است. پرسش مقاله آن  است که چگونه می‏‌توان سیاست خارجی دولت سیزدهم را در قالب منظومه گفتمانی ارنستو لاکلاو و شانتال موف، مفهوم‏‌سازی کرد؟ در این راستا، «انقلابی‌گرایی عملگرا»  یا به تعبیر دیگر «چندجانبه‏‌گرایی عدالت‏‌محور» به مثابه نقطه کانونی(دال مرکزی) گفتمان سیاست خارجی دولت مزبور در نظر گرفته می‏‌شود که به عناصر پیرامونی خود از قبیلِ: راهبرد خنثی‏‌سازی تحریم و متوازن‏‌سازی هوشمند روابط خارجی اقتصادی و سیاسی از طریق دو مکانیسم استراتژی «نگاه به شرق» و «سیاست همسایگی»، و همچنین راهبرد مقاومت، پی‏‌ریزی نظام بین‏‌الملل عادلانه مبتنی بر چندجانبه‏‌گرایی، راهبرد ضدتحریم از طریق دو مکانیسم پپگیری همزمان خنثی‏‌سازی تحریم(به مثابه راهبرد) و سیاست رفع تحریم(به‏‌مثابه تاکتیک) و نهایتاً سست کردن پیوند میان معیشت و اقتصاد ملی، معنا و مفهوم می‌‏بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
امیرعبداللهیان، ح. ( 1401). گزارش دستاوردهای یک‌ساله دولت سیزدهم در دهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری.
امیرعبداللهیان، ح. (1400). امیر عبداللهیان: دولت سیزدهم آماده جهش جدی در روابط با روسیه است.
امیرعبداللهیان، ح. (1400). سخنرانی دکتر امیرعبداللهیان در روز پایانی گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه.
امیرعبداللهیان، ح. (1400). گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد. روزنامه دنیای اقتصاد.
امیرعبداللهیان، ح. (1401). ‌گفت‌وگو با برنامه صف اول شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران.
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری. (1400). سخنرانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوره سیزدهم.
تاجیک، م. ر. (1379). گفتمان و تحلیل گفتمانی. تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.
ثقفی‌‏عامری، ن.، و احدی، ا. (1387). ایران و سیاست نگاه به شرق. تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
جمشیدی، م. (1401). چندجانبه گرایی اقتصادی دولت جواب داده است. خبرگزاری ایسنا.
خبرگزاری دانشجو. (1400). سیاست خارجی رئیسی از وصول چک برجام تا تعامل سازنده با جهان.
دهقانی ‏فیروزآبادی، س. ج. (1401).دولت رئیسی، سیاست خارجی منطقه‌ای را به‌طور مستقل تعریف کرد.
رضایی، ع. ر. (1400). سیاست خارجی مطلوب دولت ابراهیم رئیسی؛ الگوی نظم عدالت‌محور مبتنی بر استراتژی موازنه نرم. فصلنامه راهبرد سیاسی، 5(17)، 23-1.
رئیسی، س. ا. (1400). سخنان در نشست خبری سفر به استان گلستان.
 رئیسی، س. ا. (1400). سخنرانی در اولین نشست خبری به‌عنوان رئیس‏جمهور منتخب.
رئیسی، س. ا. (1400). سخنرانی در چهارمین گفت‌وگوی تلویزیونی زنده با مردم.
 رئیسی، س. ا. (1401). سخنان در نشست با جمعی از مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی در حاشیه هفتادوهفتمین مجمع عمومی سازمان ملل.
رئیسی، س. ا. (1401). سخنان در هجدهمین اجلاس روز جهانی مسجد.
رئیسی، س. ا. (1401). سخنرانی در بیست ‏و دومین اجلاس سران شانگهای.
رئیسی، س. ا. (1401). سخنرانی در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
رئیسی، س. ا. (1401). مصاحبه با شبکه CBS آمریکا در آستانه سفر به نیویورک.
سایت بصیرت. (1401). دستاوردها و راهبردهای دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی در پرتو مقایسه با دولت روحانی.
صفری، م. (1401). تشریح دستاوردهای یک‌ساله دولت سیزدهم به مناسبت فرارسیدن هفته دولت. پایگاه اطلاع‏رسانی دولت.
ظریف، م. ج.، و سجادپور، م. ک.، و مولایی، ع. (1395). دوران گذار روابط بین‌الملل در جهان پساغربی. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
فرکلاف، ن. (1379). تحلیل انتقادی گفتمان [‌ترجمه ف. شایسته پیران]. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
گوهری‌‏مقدم، ا. (1400). مؤلفه‌های گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم.
منوچهری، ع.، تاجیک، م. ر. (1390). رهیافت و روش در علـوم سیاسـی. تهران: انتشارات سمت.
References
Amirabdolahian, H. (2021). [A conversation with Donya -e- Eghtesad newspaper (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Amirabdolahian, H. (2021). [Amir Abdullahian: The 13th government is ready to make a serious leap in relations with Russia (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Amirabdolahian, H. (2021). [Dr. Amir Abdollahian’s speech on the last day of the meeting of heads of Iranian delegations in neighboring countries (Persian)]. Retrived from: [Link]
Amirabdolahian, H. (2022). [A conversation with the first-line program of the first TV channel of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Retrived from: [Link]
Amirabdolahian, H. (2022). [Amir Abdollahian’s description of the President’s government’s foreign relations: “Very promising”(Persian)]. Retrived from: [Link]
Basirat. (2022). [Achievements and strategies of the 13th government in the field of foreign policy in the light of comparison with the Rouhani government (Persian)]. Retrived from: [Link]
Brown, G., & Yule, G. (1993). Discourse analysis. London: Cambridge University Press.
Dehghani Firozabadi, S. J. (2022). [The presidential government defined the regional foreign policy independently (Persian)]. Retrived from: [Link]
Fairclough, N. (2000). Critical discourse analysis [F. Shayeste Piran, Persian Trans.]. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, Media Studies and Research Center. [Link]
Forough, M. (2019). Intervention with Chinese characteristics: The Belt and road initiative reconfiguring (Afro-) Eurasian geo-economics. Conflict, Security and Development, 19(3), 275-281. [DOI:10.1080/14678802.2019.1608023]
Ghohari Moghadam, A. (2021). [The components of the foreign policy discourse of the 13th government (Persian)]. Retrived from: [Link]
Jamshidi, M. (2022). [The government’s economic multilateralism has worked (Persian)]. Retrived from: [Link]
Laclau, E., & Mouffe, C. (2014). Hegemony and socialist strategy: Toward a radical democratic politics. London: Verso. [Link]
Manoochehri, A., & Tajik, M. R. (2011). [Approach and method in political science (Persian)]. Tehran: SAMT. [Link]
Mohamadnia, M. (2012). Discourse and identity in Iran’s foreign policy. Iranian Review of Foreign Affairs, 3(3), 29-64. [Link]
Mohammadbagher, F. (2018). The new politics of space: Asia’s geopolitics is remapping the global geography. Research Division Asia/BCAS. Retrived from: [Link]
Mohammadbagher, F. (2021). Geographic Agency: Iran as a ‘civilizational crossroads’ In F. schneider (Ed.), Global perspectives on China’s belt and road initiative: Asserting agency through regional connectivity (pp. 291-314). Amsterdam: Amsterdam University Press. [DOI:10.2307/j.ctv1dc9k7j.15]
Mohammadbagher, F. (2021). Iranian strategic culture and ‘ways of war’: The role of local concepts and narratives of ‘game’ and ‘play. International Journal of Persian Literature, 6 (1), 120–142. [DOI:10.5325/intejperslite.6.0120]
Mohammadbagher. F. (2021). Raisi’s foreign policy: Pragmatic revolutionism and the Iranian pivot to Asia. Hamburg: German Institute for Global and Area Studies (GIGA). [Link]
Mohseni, P., & Kalout, H. (2017). Iran’s axis of resistance rises: How it’s forging a new Middle East foreign affairs. Retrived from: [Link]
Nye, J. S. (2011).Understanding 21st century power shifts. The European Financial Review. Retrived from: [Link]
Official website of the President of the Islamic Republic of Iran. (2021). [Swearing in the presidential inauguration ceremony in the Islamic Council (Persian)]. Retrived from: [Link]
Raisi, E. (2021). [President’s speech at the 22nd Shanghai Cooperation Organization summit (Persian)]. Retrived from: [Link]
Raisi, E. (2021). [Raisi’s first press conference as president-elect (Persian), Retrived from: [Link]
Raisi, E. (2021). [Speeches at the press conference of the trip to Golestan province (Persian)]. Retrived from: [Link]
Raisi, E. (2022). [Interview with the American CBS network on the eve of the trip to New York (Persian)]. Retrived from: [Link]
Raisi, E. (2022). [President’s speech at the 77th session of the United Nations General Assembly (Persian)]. Retrived from: [Link]
Raisi, E. (2022). [Speech in the fourth live TV interview with the people (Persian)].
Raisi, E. (2022). [Speeches at the 18th World Mosque Day (Persian)]. Retrived from: [Link]
Raisi, E. (2022). [Speeches in a meeting with a group of senior American media executives on the sidelines of the 77th United Nations General Assembly (Persian)].
Rezae, A. R. (2021). [Desirable foreign policy of Ebrahim Raisi government; Justice-oriented order model based on soft balance strategy (Persian)]. Journal of Political Strategy, 5(17), 1-23. [Link]
Safari, M. (2022). [Explaining the one-year achievements of the 13th government on the occasion of the government week (Persian)]. Retrived from: [Link]
Saghafi Ameri, N., & Ahadi, A. (2008). [Iran and the policy of looking to the east (Persian)]. Tehran: Center for Strategic Research. [Link]
Salehi-Isfahani, D. (2021). The dilemma of Iran’s resistance economy: Imperviousness to sanctions will require growth. Retrived from: [Link]
Stavrakakis, Y., Howarth, D. R., & Norval, A. (2000). Discourse theory and political analysis: Identities and social change. Manchester: Manchester University press. [Link]
Stubbs, M. (1983). Discourse analysis: The sociolinguisitc analysis of natural language. Chicago: University of Chicago Press. [Link]
Student News Network. (2021). [The president’s foreign policy, from receiving the Barjam check to constructive interaction with the world (Persian)]. Retrived from: [Link]
Tajik, M. R. (2000). [Speech and speech analysis (Persian)]. Tehran: Farhang-e- Gofteman. [Link]
Wodak, R., & Meyer, M. (2009). Critical discourse analysis: History, agenda and methodology. Methods of Critical Discourse Analysis, 2, 1-33. [Link]
Zarif, M. J., Sajadpour, M. K., & Molaei, E. (2016). [Transition in international of post-wesren world (Persian)]. Tehran: Ministry of Foreign Affairs. [Link]