ارزیابی تحلیلی روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اردن (2011-2022)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اردن یک کشور کوچک و فقیر اما از لحاظ جغرافیایی پر اهمیت در غرب آسیاست و روابط خارجی این کشور متاثر از فاکتورهای مختلف منطقه‌ای و جهانی است. هدف مقاله پیش رو نشان دادن روابط خارجی ایران و اردن و مسائل تاثیر گذار بر رابطه این دو کشور است. مقاله حاضر به روش کمی-کیفی و تحلیلی و با استفاده از مقالات و آثاری که قبلا در این حوزه به رشته تحریر در آماده است و همچنین استخراج آمار و ارقام اقتصادی و تجزیه و تحلیل و دسته بندی آنها مطالب نگاشته شده است. یافته‌ها حکایت از این مساله دارد که سیاست خارجی اردن در قبال همسایگانش متاثر از قدرت‌های جهانی و کشورهای عربی می‌باشد و مسائل مرتبط با رژیم صهیونیستی و فلسطین و عربستان سعودی و آمریکا نیز بر سیاست خارجی این کشور در قبال ایران تاثیر گذار می‌باشد و در نهایت به این نتیجه رسیده که تاثیرپذیری سیاست خارجی اردن از قدرت‌های بزرگ و منطقه ای منجر به پدید آمدن یک سیاست متزلزل در سیاست خارجی این کشور  قبال ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
انصاری، م. و یکتا، ح. (1375). هجوم‌ سراسری تها‌جم‌ و پیشروی‌ها‌ی عمده‌ عراق‌. تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
ایزدی، ی. (1394). عملیات والفجر 10، بمباران شیمیایی حلبچه: فشار جهانی به ایران برای پذیرش قطعنامه‌ 598.            تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد دفاع مقدس.
خبرگزاری انتخاب. (1394). اظهار نگرانی پادشاه اردن از لغو تحریم‌های ایران.
خبرگزاری ایرنا. (1387). پادشاه اردن مذاکره را بهترین گزینه برای حل موضوع هسته‌ای ایران دانست.
خبرگزاری دفاع مقدس. (1394). نگاهی به خصومت اردن با جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی.
محمدپور، م. (1396). مواضع و حمایت‌های سیاسی اردن از عراق در جنگ تحمیلی. مطالعات دولت‌پژوهی در جمهوری اسلامی ایران، 3(2)، 146-113.
 
منابع عربی
Al Jazeera Report. Net, a Report on “Jordanian-Iranian Relations: Stations
Al-Jazeera Report on 4/14/2011, Prepared by Muhammad Al-Najjar, on the link
Al-Majali, Muhammad Musleh, Jordanian-Arab Relations, a letter MA, University of Jordan, 2003
Bird, M. A. (2022). “An Incomprehensible Flirtation Between Jordan and Iran.”Tomorrow https://cutt.ly/b0iAyen.
Dead, s. (2022). “Has Iran Changed Toward Jordan?” Amoun  https://www.ammonnews.net/article/693420
Faris, W. (2022). “Jordan Confronting Iranian.” Arabic https://www.independentarabia.comnode/355676
International Policy Journal, Cairo, International Politics Monthly, no 1978, 233, p. 54
Salma Adnan and Others, The Position of the Arab Countries on the Iraqi War The Iranian, Journal of Dhi Qar Arts, No. 3, p. 182; Sorry, Fawaz Muwaffaq, Jordanian-Iranian Relations, p.8
Salma Adnan and Others, The Position of the Arab Countries on the Iraqi War Iranian, Journal of Dhi Qar Arts, No. 3
Shatnawy, Y. (2020). “Why Tehran and Jordan Seek Rapprochement And What is the Relationship Between Biden and Israel ? https://www.trtarabi.com/issues/5223009
Squeal Arwa Mohammed, Jordan's Position on the Iraqi War Iranian, Master's thesis, Mutah University 2004
Syria?.” Dilwani, T. (2022). “Is Jordan Facing Iran Militarily in Independentarabia https://cutt.ly/I0iAcAQ
 
References
Al-Mobidien, M. (2016). Jordan-Iran relations: History and future. Retrieved from: [Link]
Ansari, M., & Yekta, H. (1996). [The general invasion and major advances of Iraq (Persian)]. Tehran: Islamic Revolutionary Guard Corps, War Studies and Research Center. [Link]
Cerdán, M. (2022). Jordan faces Iranian threat in the Middle East.Retrieved from: [Link]
Defapress. (2016). [A look at Jordan’s hostility with the Islamic Republic of Iran during the imposed war (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Entekhab. (2015). [The King of Jordan’s concern about the lifting of sanctions on Iran (Persian)]. Retrieved from: [Link]
IRNA. (2008). [The king of Jordan considered negotiation as the best option to solve Iran’s nuclear issue (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Izadi, Y. (2015). [Operation Wal-Fajr 10, chemical bombing of Halabche, global pressure on Iran to accept Resolution 598 (Persian)]. Tehran: Islamic Revolutionary Guard Corps, Holy Defense Documents Center. [Link]
Khaizran, Y. (2020). Arab society in Israel and the “Arab spring”. Journal of Muslim Minority Affairs, 40(2), 284-301. [DOI:10.1080/13602004.2020.1777664]
Mohamadpour, M. (2017). [Jordan’s political positions and support for Iraq in the imposed war (Persian)]. State Studies in The Islamic Republic of Iran, 3(2), 113-146. [Link]
REUTERS. (2018). Jordan’s Foreign Minister sees arms race if Iran nuclear deal ends. London: REUTERS. [Link]
Toameh, K. A. (2022). Jordan, Saudi Arabia support efforts to prevent a nuclear Iran.
Trading Economics. (2021). Jordan imports from Iran. Retrived from: [Link]
Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. New York: Random House. [Link]