ارائه الگوی به‌کارگیری ابزار خرید دولتی برای تولید بار اول اقلام راهبردی فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکر پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

2 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

3 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری

10.22034/sspp.2023.1978019.3329

چکیده

یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌های نوآوری در عصر حاضر استفاده از خریدهای بخش عمومی به‌عنوان ابزاری برای توسعه فناوری است. این سیاست‌ها به‌خصوص در سال‌های اخیر در ایران نیز مورد توجه قرارگرفته است. به‌طوری ‌که برنامه‌های گوناگونی برای تحقق آن طراحی و اجرای شده است که برنامه تولید بار اول اقلام راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری یکی از آن‌ها است. پژوهش حاضر قصد دارد تا از رهگذر مطالعه این برنامه، الگویی را برای به‌کارگیری ابزار خریدهای دولتی برای تولید بار اول اقلام فناورانه راهبردی ارائه نماید. بدین‌منظور با 23 نفر از صاحب‌نظران مصاحبه شده است و با تکیه‌بر روش تحلیل مضمون، مقوله‌های مربوطه استخراج‌شده است. سپس الگویی برای تبیین و توصیف به‌کارگیری ابزار خریدهای دولتی که بتواند به تولید اقلام فناورانه و راهبردی فاقد مشابه داخلی بیانجامد، طراحی‌شده است. سه رکن اصلی این الگو توانمندسازی طرف عرضه، توانمندسازی طرف تقاضا و نیز حمایت از قرارداد میان آن‌ها است. در پایان نیز پیشنهادهای سیاستی به‌منظور ارتقاء برنامه‌هایی که برای اجرای سیاست‌های مذکور اجرا می‌شوند، ارائه‌شده است که ارتقاء هماهنگی صف و ستاد در سازمان‌ها، توجه به ارتباطات بین‌المللی، ایجاد سازوکار بیمه تولید بار اول، بهره‌گیری از فهرست بلند تأمین‌کنندگان و تعیین سرفصل بودجه‌ای از آن جمله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات