تحلیل تطبیقی اقدامات و سیاست‌های مالی کشورهای منتخب در مواجهه با همه گیری ویروس کرونا

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسنده

گروه مالی و حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سلجوق، قونیه، ترکیه

چکیده

همه‌گیری ویروس کرونا اقدامات و سیاست‌های مالی مختلف و متفاوت دولت‌ها را در برابر تاثیرات منفی اقتصادی این بیماری به‌همراه داشته است. هدف این مقاله، تحلیل تطبیقی اقدامات و سیاست‌های مالی کشورهای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه در مواجهه با این همه‌گیری می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش‌های کیفی انجام شده است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق مراجعه به پایگاه‌های اطلاع رسانی معتبر جهانی همچون OECD استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، کشورهای منتخب مورد مطالعه اقدامات و سیاست‌های مالی خود را در مواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر در قالب سه گروه اصلی؛ حمایت‌های مستقیم مالی، حمایت‌های مالیاتی و حمایت‌های بانکی سازماندهی کرده‌اند. این حمایت‌ها در ماه‌های ابتدایی همه‌گیری نشان‌دهنده تمرکز آنها بر بخش بهداشت و درمان بوده، ولی با گسترده‌تر شدن ابعاد همه‌گیری، دولت‌ها ضمن توجه به این بخش سایر بخش‌های آسیب-دیده و یا در معرض آسیب را نیز مورد حمایت قرار داده‌اند. در هر حال، کنترل همه‌گیری ویروس کرونا از طریق واکسیناسیون و قرنطینه‌های اجتماعی همراه با اقدامات و سیاست‌های مالی مناسب، اثرات منفی اقتصادی این همه‌گیری نظیر کاهش تولید و سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند. اما، آنچه که اثربخشی این اقدامات را در بین کشورها متفاوت می‌کند، نه فقط "نوع سیاست‌ها" بلکه "زمان به‌کارگیری"، "انعطاف-پذیری" و "استمرار" این سیاست‌ها تا پایان همه‌گیری و حتی چند سال پس از آن می‌باشد. علاوه‌بر این، اطلاعات درست، شفاف و بموقع مهم‌ترین پیش‌نیاز موفقیت هر نوع سیاست مالی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات