بررسی تنظیم‌گری استخراج رمزارزها در اقتصاد ایران با رویکرد نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر موضوع تنظیم‌گری فناوری‌های نوین، به یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاران در هر کشوری تبدیل شده است؛ در این راستا یکی از حوزه‌هایی که اخیرا مورد توجه نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته شده، نحوه فعالیت استخراج رمزارزها درکشور است. در این مقاله سعی شده پس از بیان فرصت‌های این صنعت برای اقتصاد ایران، با بهره‌گیری از رویکرد نظریه بازی‌ها و جمع‌آوری نظرات 58 نفر از صاحب نظران و فعالان رمزارزها در قالب پرسشنامه، به تحلیل مدل حکمرانی و سیاست‌گذاری در این حوزه پرداخته و پیشنهادهایی به سیاست‌گذاران بیان شود. به نظر می‌رسد طراحی مکانیزم دولت در تنظیم‌گری صنعت استخراج در کشور، به تعادل غیربهینه‌ای در اقتصاد منجر خواهد شد که دولت و فعالان این حوزه از منافع آن بهره‌مند نخواهند شد؛ لذا دولت می‌تواند با اصلاح سیاست‌های خود امکان رسیدن به یک تعادل بهینه را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. در نهایت پیشنهاد می‌شود در فرآیند تنظیم‌گری فناوری‌های نوین در اقتصاد کشور، نظر ذینفعان مختلف مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسعدی، ف.، اسدی، ع.، آئین، س.، متین، م.، و افشین، ح. (1397). بررسی مسائل کلیدی و مشکلات مالی صنعت برق و اصلاحات مورد نیاز. مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی.
جوان، م. (1398). ترازنامه مصرف انرژی در شبکه بیت‌‌کوین.انجمن بلاکچین سازمانی.
خوشنویس، ی.، باقرپورشیرازی، ا. ر. (1398). حکمرانی چند ذی‌ربطی فضای مجازی. تهران: پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی.
عبدلی، ق.(1386). نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن. چاپ 1. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
فرانکو، پ. (1395). مفاهیم بیت‌کوین رمزنگاری، مهندسی و اقتصاد [ح. مرتضی زاده، ترجمه فارسی]. تهران: انتشارات مهربان نشر.
نوری، م.، نواب‌‌پور، ع.، روحانی، س. ع.، و آتشبار، ت. (1397). مقدمه‌‌ای بر تنظیم‌‌گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران. مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی. https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1066818
نوری، م. (1397). تحلیل ماهیت پولی رمزارزها در اقتصاد؛ با تأکید بر مقایسه نوسانات رمزارزهای منتخب با نوسانات یورو- دلار و طلا. فصلنامه اقتصاد دفاع، 3(10)، 109-130. https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_769.html
ویراماینر. (1398). شبکه استخراج بیتکوین [ا. علوی، ز. امینی ،و صدر، ض. ترجمه فارسی].
معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزرات نیرو. (1398). گزارش عملکرد سال 1397 صنعت برق و آب.

References
Abdoli, G. (2008). [Game theory and itُs applications static and dynamic games of complete information (Persian)]. Tehran: Iranian Student Book Agency. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1037289
Ahl, A., et al. (2020). Exploring blockchain for the energy transition: Opportunities and challenges based on a case study in Japan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 117, 109488. [DOI:10.1016/j.rser.2019.109488]
Bierman, H. S., & Fernandez, L. F. (1998). Game theory with economic applications. Boston: Addison Wesley. https://books.google.com/books?id=ONDrAAAAMAAJ&q
Data Bitcoinary. (2021). Bitcoin trading volume. Retrieved from https://data.bitcoinity.org
Fanusie, Y. J., & Logan, T. (2019). Crypto rogues: US State adversaries seeking blockchain sanctions resistance. Washington, D.C: FDD Press. https://books.google.com/books?id=NpsTyAEACAAJ&dq
Gibbons, R. S. (1992). Game theory for applied economists. Princeton: Princeton University Press. https://books.google.com/books?id=8ygxf2WunAIC&dq
Goodkind, A. L., Jones, B. A., & Berrens, R. P. (2020). Cryptodamages: Monetary value estimates of the air pollution and human health impacts of cryptocurrency mining. Energy Research & Social Science, 59, 101281. [DOI:10.1016/j.erss.2019.101281]
Hansel, D. (2018). Cryptocurrency mining: The complete guide to mining bitcoin, ethereum and cryptocurrency. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform. https://books.google.com/books?id=NcJXtAEACAAJ&dq
Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran. (2019). [Investigate key issues and financial problems of the electricity industry and required reforms (Persian)]. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1097723
Javan, M. (2019). [Energy consumption balance in Bitcoin network (Persian)]. China Blockchain Association. http://openchain.ir/Download/Bitcoin_EnergyBalanceSheet_980505.pdf
Khoshnevis, Y., & Baqerpour Shirazi, A. R. (2019). [Multi-link cyberspace (Persian)]. Tehran: National Cyberspace Center Research Institute. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7625951
Li, J., Li, N., Peng, J., Cui, H., & Wu, Z. (2019). Energy consumption of cryptocurrency mining: A study of electricity consumption in mining cryptocurrencies. Energy, 168, 160-8. [DOI:10.1016/j.energy.2018.11.046]
Nabilou, H. (2019). How to regulate bitcoin? Decentralized regulation for a decentralized cryptocurrency. International Journal of Law and Information Technology, 27(3), 266-91. [DOI:10.1093/ijlit/eaz008]
Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction. Princeton: Princeton University Press. https://books.google.com/books?id=fW-YDwAAQBAJ&dq
Nouri, M. (2019). [Analyzing the monetary nature of cryptocurrencies in economics:emphasizing on the volatility of selected cryptocurrencies, Euro-Dollar and gold (Persian)]. Iranian Journal of Defence Economics, 3(10), 109-30. https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_769.html
Nouri, M., Navabpour, A., Rouhani, S. A., & Atashbar, T. (2018). [Introduction to cryptocurrency regulation in Iranian economy (Persian)]. Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic of Iran. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1066099
Pedro, F. (2016). [Understanding bitcon: cryptogralhy, engineering and economics (Persian)]. Tehran: Mehraban Nashr. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4494363
Sapkota, N., & Grobys, K. (2019). Blockchain Consensus Protocols, Energy Consumption and Cryptocurrency Prices. Retrieved from Sapkota, Niranjan and Grobys, Klaus, Blockchain Consensus Protocols, Energy Consumption and Cryptocurrency Prices (June 13, 2019). SSRN: https://ssrn.com/abstract=3403983 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3403983
Shanaev, S., Sharma, S., Ghimire, B., & Shuraeva, A. (2020). Taming the blockchain beast? Regulatory implications for the cryptocurrency Market. Research in International Business and Finance, 51, 101080. [DOI:10.1016/j.ribaf.2019.101080]
Stolbov, M., & Shchepeleva, M. (2020). What predicts the legal status of cryptocurrencies? Economic Analysis and Policy, 67, 273-91. [DOI:10.1016/j.eap.2020.07.011]
Viraminer. (2019). Bitcoin mining network [O. Alavi, Z. Amini, Z. Sadroo, Persian Trans.]. https://viraminer.com/fa/news/detail25091/