دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 2-445 
ارائه الگوی خط مشی گذاری فرهنگی با رویکرد تحول (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

صفحه 46-66

محمدرضا انصاری؛ عباسعلی قیومی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ محسن قدمی


طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری با رویکرد چندروشی

صفحه 68-92

وجه اله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داود حسین پور؛ عباسعلی رهبر


استخراج عوامل محرک اصلاحات در حکمرانی نظام های آموزش عالی اروپایی؛ رهیافت هایی برای ایران

صفحه 250-275

هادی یوسفی؛ جمیله علم الهدی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ غلامرضا ذاکرصالحی


افزایش راندمان فناوری و تاثیر آن در حل بحران خاموشی

صفحه 276-298

سعید ودادی کلانتر؛ امیرعلی سیف الدین؛ احمد حاجی نژاد