مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی به دنبال انتشار مقالات پژوهشی با چه ویژگی‌هایی است و رعایت چه اصولی شانس پذیرش مقاله شما در این مجله را افزایش می‌دهد؟

نوع مقاله : سخن سردبیر

نویسندگان

1 سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی و جانشین سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

چکیده

مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی در آستانه دوازدهمین سال انتشار می‌باشد و تاکنون 40 شماره از این مجله منتشر شده است. این مجله که به صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر می‌شود، همراستا با وظایف و ماموریت‌های مرکز (شامل بررسی، نقد، تحلیل و ارائه مشاوره سیاستی در حوزه‌های سیاستگذاری عمومی به مجموعه دولت) مقالات پژوهشی، گزارش‌ها و نقدهای سیاستی با کیفیت بالا و دارای دلالت‌های سیاستی مشخص و اجرایی را با رویکردی بین‌رشته‌ای، با تمرکز بر حوزه‌های موضوعی زیر منتشر می‌نماید.
سیاست اقتصادی؛ سیاست آموزش عمومی و مالی؛ سیاست علم، فناوری و نوآوری؛ سیاست صنعتی/ استراتژی توسعه صنعتی؛ سیاست رفاه، عدالت اجتماعی، فقرزدایی و سلامت؛ سیاست اجتماعی، جمعیت و فرهنگ؛ سیاست فضای مجازی و تحول دیجیتال؛ سیاست محیط زیست و توسعه پایدار.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سخن سردبیر