کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری انرژی
سناریوهای آینده تأمین انرژی ایران

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 204-232

رضا حافظی؛ حمیدرضا افضلی؛ حسن ظهور


طرح ارز بنزین (پترول کوین)

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 331-334

سجاد باقرپور؛ نیما شمساپور