فراخوان ویژه‌نامه «الگوهای سیاستی ارتقای انسجام نظام تصمیم‌گیری در هیات وزیران»

فراخوان ویژه‌نامه «الگوهای سیاستی ارتقای انسجام نظام تصمیم‌گیری در هیات وزیران»

(با تاکید بر نقش‌آفرینی فعال دفتر دولت)

در قانون اساسی هیات وزیران به عنوان یک تاسیس حقوقی با حقوق و تکالیف مشخصی همچون مرجعیت در تصویب لوایح قانونی (در اصل 74) و یا رفع تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی (در اصل 134)  مورد توجه قرار گرفته است. تصمیمات هیات وزیران در دو سطح قابل بحث هستند که شامل سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری می‌باشد.

علاوه بر دو سطح یاد شده، برنامه‌های سیاسی قوه مجریه در چارچوب صلاحیت اصل 134 قانون اساسی، به‌صورت تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های معین، در هیات دولت به تصویب می‌رسد. علاوه بر تصویب برنامه‌های سیاسی، هیات وزیران وظایفی در حوزه  قاعده گذاری و تنظیم‌گری  نیز بر عهده دارد. بر این اساس، در راستای انجام وظایف اداری، اجرای بهتر قوانین و قواعد سازمان‌های اداری، حق وضع تصویب نامه و آیین نامه خصوصاً در چارچوب صلاحیت اصل 138 به هیات وزیران داده شده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد از منظر قانون اساسی، هیات دولت دارای شأن مستقلی است و دارای وظایف و اختیارات مهمی در نظام سیاست‌گذاری کشور است. علی‌رغم اهمیت و جایگاه این تاسیس حقوقی، انسجام نظام تصمیم‌گیری در هیات وزیران در نظام حکمرانی و سیاستی کشور از ابعاد مختلف نیازمند بررسی و تحلیل کارشناسی، پژوهشی و سیاستی می‌باشد. لذا هدف این ویژه‌نامه «بررسی ابعاد مختلف ارتقاء انسجام سیاستی و نظام تصمیم‌گیری هیات وزیران» می‌باشد که در محورهای موضوعی پیشنهادی زیر مطرح شده است.

 

اولویت‌های موضوعی

نسبت‌سنجی میان هیات وزیران و شوراهای اداری درون قوه مجریه

 • موازی‌کاری و بخشی‌نگری یا تصمیم‌گیری تخصصی
 • ظرفیت‌سنجی تفویض اختیار دولت و هیات وزیران با شوراها
 • تعامل میان کمیسیون‌های دولت و شوراها

توسعه متوازن ماموریت‌های مقررات‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری در قوه مجریه

 • تنظیم حقوقی و سیاستی میان مصوبات مجلس و هیات وزیران
 • هم‌افزایی میان بودجه و برنامه در سازوکارهای درون دولت
 • رجحان رویکردهای ماموریت‌گرا و فرابخشی در نظام تصمیم‌گیری دولت

تقویت نقش رییس‌جمهور در اجرای وظایف مصرح در قانون اساسی

 • تقسیم کار میان وظایف معاونین رییس جمهور و حدود وظایف اجرایی معاونان
 • هماهنگی میان وظایف معاون اول، دفتر رییس‌جمهور و دفتر هیات دولت
 • تسهیل تصمیم‌گیری فرابخشی در قالب‌های نهادی و نقش‌های نظارتی رییس‌جمهور

اولویت نقش‌آفرینی و جایگاه مصوبات هیات دولت

 • حدود نظارت تقنینی، قضایی و شرعی بر مصوبات هیات وزیران
 • ارتقاء ورودی پیشنهادها به دولت و بهبود نظام تصمیم گیری و پایش اجرای مصوبات دولت
 • فعال‌سازی نقش دفتر دولت در ارتقاء انسجام سیاستی و پیگیری و تحقق موضوعات راهبردی

سایر موضوعات مرتبط با محورها و کلیت موضوعی ویژه‌نامه در صورت مکاتبه و تایید دبیر ویژه‌نامه قابل بررسی خواهد بود.

 

زمان‌بندی ارسال، داوری و انتشار مقاله‌ها

1- دریافت چکیده تفضیلی حداکثر 1000 کلمه‌ای شامل موضوع، روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، یافته‌های مورد انتظار و مهم‌ترین منابع مورد استفاده: تا تاریخ 31 فروردین 1403(چکیده‌ تفضیلی و مقاله صرفاً از طریق سامانه مجله ارسال شود)

2- اعلام نتیجه پذیرش و داوری اولیه: تا تاریخ 31 خرداد 1403

3- نگارش و ارسال مقالات: تا تاریخ 30 مهر 1403

4- تاریخ انتشار ویژه‌نامه: پاییز 1403

 

ملاحظات

 • دبیر ویژه‌نامه: دکتر میثم نریمانی؛ عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری                               narimani.meysam@gmail.com    
 • برای ارسال چکید از طریق سامانه فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، به جای فایل اصل مقاله، فایل چکیده ارسال گردد.
 • محتوای بخش چکیده و کلمات کلیدی در زمان ارسال چکیده در سیستم مجله لازم نیست دقیق باشد. در بخش توضیحات نیز حتماً قید شود که چکیده و یا مقاله ارسالی مرتبط با ویژه‌نامه الگوهای سیاستی ارتقای انسجام نظام تصمیم‌گیری در هیات وزیران است.
 • مقالات پس از تایید چکیده باید در قالب و ساختار مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی تدوین شوند.
 • هر نویسنده حداکثر می‌تواند در نگارش دو مقاله ویژه‌نامه نقش داشته باشد.