ایران و روابط با افغانستان پس از توافق هسته ای دوره ای جدید برای تعامل سازنده؟

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 مدرس دانشکده علوم سیاسی پاریس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

انتظار می‌رود که پیامد توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های ایران، چه دگرگونی‌ای در روابط با افغانستان ایجاد کند؟ این گشایش را می‌توان به پیروزی قدرت نرم و مدلی برای دیپلماسی، اصلاحات و اعتدال تعبیر نمود. مقاله حاضر هشدار می دهد که ایران برای به دست آوردن جایگاه مناسب در مقام همسایه‌ای قدرتمند و نیک‌خواه که می‌تواند عامل و اشاعه‌دهنده صلح در منطقه باشد، بر حسب لزوم باید از مشکلات و دشوار یهای خاصی اجتناب ورزد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات