بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشگاه صنعتی شریف

4 دانشجوی دکتری انرژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

پیرو رشد اقتصادی و رشد جمعیت و بالا رفتن استانداردهای سطح زندگی در ایران، در دهه گذشته مصرف انرژی در بخش‌های مختلف ازجمله بخش ساختمان رشد نسبتا زیادی داشته است. به‌گونه‌ای که از سوی مراکز مختلف اعلام شده است که با ادامه همین روند در کمتر از ده سال آینده عرضه و تقاضای انرژی برابر و سپس ایران به یک کشور وارد کننده انرژی تبدیل می‌شود. باوجود این‌که پیاده‌سازی سیاست‌گذاری‌های بهبود بهره‌وری انرژی از پتانسیل موجود بسیار فاصله دارد، ولی در دو دهه اخیر اقداماتی از سوی نهادهای مرتبط با بهره‌وری انرژی، صورت گرفته که در این مقاله به آن پرداخته ‌شده است. هدف این مقاله شناسایی موانع بهره‌وری انرژی و پیشنهاد برای رفع آن‌ها است. ضعف سیستم اداری و ضعف قوانین بازار بهره‌وری انرژی در کنار پایین بودن قیمت‌ حامل‌های انرژی، از عمده موانع مقابل بهبود بهره‌وری انرژی هستند. همچنین کمبود مشوق‌های اقتصادی و مالی بهبود بهره‌وری انرژی، در سیاست‌گذاری‌ها مشهود است. سرانجام ناظر بر سیاست-گذاری‌ها و موانع موجود، پیشنهادهایی در دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


محمدی، رسول. رویا حقیقت­بین. (1392). «بهینه­سازی مصرف انرژی ساختمان با بررسی و تحلیل مبحث 19 مقررات ملی». در: اولین همایش سالانه ساختمان آینده.
خلجی، رقیه. رحیم سرور. (1389). «ارزیابی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با استفاده از مدل SWOT». فصلنامه جغرافیا. دورۀ 4. شمارۀ 12. صص 13-31.
مهذب ترابی، سعید. امیردودابی نژاد. مونا وثوقی­فرد. (1389). «بررسی نقش و الزامات فعالیت شرکت­های خدمات انرژی در افزایش بهره­وری مصرف انرژی کشور». هشتمین کنفرانس بین المللی انرژی.
شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت. (1387). عملکرد شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان 1379-1387.
عرب، قاسم. عقیل براتی ملایری. (1388). «مقایسۀ پژوهش درزمینۀ بهینه­سازی مصرف انرژی در ایران و ژاپن». هفتمین همایش ملی انرژی.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. (1370). مبحث 19 مقررات ملی ساختمان. قابل‌دسترس در: http://www.bhrc.ac.ir/
معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی. (1395). ترازنامۀ انرژی سال 1393. قابل‌دسترس در:
http://pep.moe.gov.ir/
امیرمعینی، مهران. (1388). «سیاست­گذاری انرژی در ایران». گزارش پژوهش­های اقتصادی. شمارۀ 99. پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک. مجمع تشخیص مصلحت نظام.
Boardman, B. et al. (2005). 40% House.‏
Recast, E. P. B. D. (2010). “Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)”. Official Journal of the European Union.Vol. 18. No. 06.
Firth, S. K., Lomas, K. J., & Wright, A. J. (2010). “Targeting household energy-efficiency measures using sensitivity analysis”. Building Research & Information. Vol. 38. No 01. pp. 25-41.‏
IEA -International Energy Agency. (2015). CO2 Emissions from Fuel Combustion 1971-1996. IEA/OECD. Paris. France.
Kari, B. M. et al. (2004). Energy audit of special and common buildings. Project final report. Building and Housing Research Center (BHRC), Iran.‏
Kavgic, M. et al. (2010). “A review of bottom-up building stock models for energy consumption in the residential sector”. Building and environment. Vol. 45. No. 07. pp. 1683-1697.‏
Shorrock, L. D., & Dunster, J. E. (1997). “The physically-based model BREHOMES and its use in deriving scenarios for the energy use and carbon dioxide emissions of the UK housing stock”. Energy Policy. Vol. 25. No. 12. pp. 1027-1037.‏
Shorrock LD, Henderson J, Utley J.I. (2005). Reducing carbon emissions from the UK housing stock. Watford, UK: Building Research Establishment. BREBookshop.
Uihlein, A., & Eder, P. (2009 A). Towards additional policies to improve the environmental performance of buildings. European Commission. JRC-IPTS, EUR. 23775.‏
Uihlein, A., & Eder, P. (2009 B). Towards additional policies to improve the environmental performance of buildings Part II: Quantitative assessment. European Commission. JRC-IPTS, EUR. 24015.‏
Uihlein, A., & Eder, P. (2010). “Policy options towards an energy efficient residential building stock in the EU-27”. Energy and Buildings. Vol. 42. No. 06. pp. 791-798.‏
Ürge-Vorsatz, D.  et al. (2007). Mitigating CO2 emissions from energy use in the world's buildings. Building Research & Information. Vol. 35. No. 04. pp. 379-398.‏
Verbeeck, G., & Hens, H. (2010). “Life cycle inventory of buildings: A contribution analysis”. Building and Environment”. Vol. 45. No. 04. 964-967.‏