چشم‌انداز راهبرد احتمالی آمریکا در غرب آسیا و الزامات سیاستی آن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم

نویسندگان

1 دانشیار، روابط بین‌الملل، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

چکیده

ایالات متحده پس از پایان جنگ جهانی دوم و به ویژه متعاقب حملات یازده سپتامبر با هدف پیشبرد راهبرد بین‌الملل‌گرایی لیبرال، در منطقه غرب آسیا حضور فعالانه یافت. با این حال، آمریکا به علت مواجهه با چالش‌های گوناگون قادر به تداوم راهبرد کنشگری فعالانه با حضور حداکثری نیروهای نظامی در منطقه خاورمیانه نبوده و همواره از تحول در کیفیت کنشگری منطقه‌ای آمریکا سخن به میان آمده است. نقطه عطف این دگرگونی را باید سیاست اوباما در باب «چرخش به آسیا» دانست که تمرکز فزاینده بر مقابله با تهدید چین و متعاقب آن، کاهش حضور فیزیکی-نظامی در خاورمیانه مهم‌ترین دلالت‌های آن می‌باشند. پرسش اصلی پژوهش جاری آنست که متغیرهای داخلی و بین‌المللی، چه تأثیری بر راهبرد کلان سیاست خارجی آمریکا در منطقه غرب آسیا دارند. نگارندگان با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از روش‌های کتابخانه‌ای، تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه نیمه ساختارمند درصدد پاسخگویی به پرسش مذکور بوده‌اند. یافته‌های پژوهش جاری حکایت از آن دارد که کاهش حضور سخت آمریکا، پشتیبانی از هم‌پیمانان سنتی، گرایش فزاینده متحدان منطقه‌ای آمریکا به کنشگری مستقل و روند افزایشی نفوذ رقبای بین‌المللی آمریکا در غرب آسیا، محتمل‌ترین چشم‌انداز متصور در باب کیفیت کنشگری ایالات متحده در منطقه خاورمیانه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
آهویی، م. (1396). تحلیلی بر راهبرد اتحادهای ایالات متحده در خاورمیانه و گزینه‌های محتمل در قبال ایران. فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 1(23)، 77-43.
بابکان، م. ص. (1397). ارزیابی سیاست خارجی باراک اوباما در منطقه شرق آسیا. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 11( 44)، 67-41.
جمشیدی، م. (1395). تجدید توازن: استراتژی کلان ایالات متحده در دوره اوباما. پژوهش‌نامه علوم سیاسی، 11 (3)، 50-7.
حسن‌پور، ح.، و ترشیزی‌برگوئی، ع. (1397). بررسی تأثیر توسعه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 14(45)، 91-75.
غلامی، ط. (1401). حضور نظامی ایالات متحده در مناطق جغرافیایی، از‌جمله خاورمیانه تابعی از برخی عوامل است. تهران: پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری.
فرخی چشمه‌سلطانی، م.، و عطار، س. (1396). آینده‌‏پژوهی حضور ایالات متحده در غرب آسیا. فصلنامه آفاق امنیت، 34، 168-139.
فرخی چشمه‌سلطانی، م.، و عطار، س. (1397). راهبرد موازنه از راه دور و سیاست خارجی ایالات متحده (با تأکید بر غرب آسیا). فصلنامه آفاق امنیت، 38، 90-69.
میدل ‌ایست نیوز. (2021). یک روز پس از اعلام پایان مأموریت رزمی نیروهای خارجی؛ فرمانده سنتکام: 2500 سرباز آمریکایی در عراق می‌مانند.
 
References
Ahouie, M. (2017). [An analysis of the strategy of American alliances in the Middle East and possible options for Iran (Persian)]. International Relations Research Quarterly, 1(23), 43-77. [Link]
arokhi Cheshme Soltani, M., & Attar, S. (2018). [“Balance at a distance” strategy and US foreign policy (with emphasis on West Asia) (Persian)]. Afagh-e- Amniat, 38, 69-90. [Link]
Ashford, E. (2018). Unbalanced: Rethinking America’s commitment to the Middle East. Strategic Studies Quarterly, 12(1), 127-148. [Link]
Atlantic Council’s Gulf Security Task Force. (2022). Iran deal or not, Gulf nations need integrated air and missile defense. Retrieved from: [Link]
Ayoob, M. (2016). It’s time for America to disengage from the Middle East. Retrieved from: [Link]
Babakan, M. S. (2018). [An assessment of Obama’s foreign policy in the East Asian Region (Persian]. Studies of International Relations Journal, 11(44), 41-67. [Link]
Bandow, D. (2021). A blueprint for getting out of the Middle East. Retrieved from: [Link]
Bierman, N., & Wilkinson, T. (2022). Biden vows U.S. will stay in Middle East to limit influence of Russia, Iran. Retrieved from: [Link]
Brands, H. (2019). Why America can’t quit the Middle East.Retrieved from: [Link]
Chollet, D. (2016). The myth of American disengagement. Retrieved from: [Link]
Dugan, A. (2013). U.S. support for action in Syria is low vs. Past conflicts. Retrieved from: [Link]
Edelman, E. (2019). The US role in the Middle East in an era of renewed great power competition. Retrieved from: [Link]
Farokhi Cheshme Soltani, M., & Attar, S. (2017). [The future study of the presence of the United States of America in West Asia (Persian)]. Afagh-e- Amniat, 34, 139-168. [Link]
Ford, R. (2022). America is not leaving the Middle East. Asharq Al-Awsat. Retrieved from: [Link]
Gholami, T. (2022). [The military presence of the United States in geographical areas, including the Middle East, is a function of some factors (Persian)]. Tehran: Presidential Institute of Technology Studies. [Link]
Gholz, E. (2021). Nothing much to do: Why America can bring all troops home from the Middle East. Washington: Quincy Institute for Responsible Statecraft. [Link]
Hasanpour, H., & Torshizi, A. (2018). [Impact of the development of US military bases in the West Asian region on the military security of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Military Science and Tactics, 14(45), 75-91. [Link]
Horowitz, J. M., Igielnik, R., & Kochhar, R. (2020). Trends in income and wealth inequality. Retrieved from: [Link]
Institute for Economics and Peace (IEP). (2011). Economic cosequences of war on the U.S. economy. Sydney: Institute for Economics and Peace (IEP). [Link]
Jamshidi, M. (2016). [Rebalancing: US grand strategy in the Obama era (Persian)]. Research Letter of Political Sciense, 11(3), 7-50. [Link]
Kaye, D. D. (2021). America is not withdrawing from the Middle East: Washington needs a new strategy but not an exit strategy. Retrieved from: [Link]
Keck, Z. (2014). Stephen Walt is not Obama’s George Kennan: Commonsense and U.S. precedent are the architects of Obama’s Middle East foreign policy. Retrieved from: [Link]
 Kent, S. (2021). Intelligence does not claim infallibility for its prophecies. Intelligence merely holds that the answer which it gives is the most deeply and objectively based and carefully considered estimate. Virginia: National Intelligence Council. [Link]
Lawrence, J. P. (2022). US troop level reduction in Middle East likely as focus shifts elsewhere. Retrieved from: [Link]
Layne, C. (1997). From preponderance to offshore balancing: America’s future grand strategy. International Security, 22(1), 86-124. [DOI:10.1162/isec.22.1.86]
Layne, C. (2002). Offshore balancing revisited. Washington Quarterly, 25(2), 233-248. [DOI:10.1162/01636600252820252]
Liesman, S. (2022). War fallout: U.S. economy to slow, Europe risks recession and Russia to suffer double-digit decline. Retrieved from: [Link]
Macrotrends. (2022). U.S. military spending/defense budget 1960-2022. Retrieved from: [Link]
Manning, R. A., & Preble, Ch. (2021). Reality check #8: Rethinking US military policy in the Greater Middle East. Retrieved from: [Link]
Mckenzie, K. F. (2022). Posture statement of general Kenneth F. McKenzie before the Senate Armed Services Committee. Retrieved from: [Link]
Mdeast News. (2021). [One day after announcing the end of the combat mission of foreign forces; CENTCOM commander: 2500 American soldiers remain in Iraq (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Mearsheimer, J. J. (2012). A return to offshore balancing. Retrieved from: [Link]
Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2016). The case for offshore balancing: A superior U.S. grand strategy. Foreign Affairs, 95(4), 70-83. [Link]
Migdal, J. (2014). Shifting sands : The United States in the Middle East. New York: Columbia University Press. [DOI:10.7312/migd16672]
Miller, A. D., & Sokolsky, R. (2020). The Middle East just doesn’t matter as much any longer. Retrieved from: [Link]
Morgan, H. B. (2022). The imperative of Middle East regional order and U.S. Diplomacy. Retrieved from: [Link]
Nasr, V. R. (2022). The future of U.S.-Middle East relations. Retrieved from: [Link]
Office of the Director of National Intelligence. (2021). Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community. Washington: Office of the Director of National Intelligence. [Link]
Panikoff, J. (2022). Shifting priorities: The US and the Middle East in a multipolar world. Retrieved from: [Link]
Pei, M. (2022). How the US can counter China’s Middle-East influence. Project Syndicate. Retrieved from: [Link]
Pew Research Center. (2019). In a politically polarized era, sharp divides in both partisan coalitions. Retrieved from: [Link]
Stratfor. (2022). U.S. lawmakers unveil a plan to shield Middle East Allies from Iranian Aggression. Retrieved from: [Link]
Sweeney, M. (20201). A plan for U.S withdrawal from the Middle East. Retrieved from: [Link]
Tarrance, V. L. (2019). Measuring the fault lines in current U.S. foreign policy. Retrieved from: [Link]
The White House. (2022). FACT SHEET: The United States strengthens cooperation with Middle East partners to address 21st century challenges. Retrieved from: [Link]
Timothy, E. (2022). U.S. defense budget 2022: How much does the United States spend on its defense budget? Retrieved from: [Link]
U.S. Central Command. (2022). Advise, assist, enable key to new OIR campaign. Retrieved from: [Link]
U.S. News. (2020). How many U.S. troops are in the Middle East? Retrieved from: [Link]
Wallin, M. (2018). U.S. Military bases and facilities in the Middle East. American Security Project. Retrieved from: [Link]