ویژه‌نامه ارزیابی و تحلیل تاریخی و انتقادی سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران

نامه به سردبیر

نویسنده

عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

چکیده

توجه به ضرورت توسعه اقتصاد دانش ­بنیان در معنای گسترده آن که به معنای اهمیت یافتن دانش در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است، در دهه­‌های اخیر در کشور عمدتاً از سوی نهادهای علمی و پژوهشی و با نگاهی خطی مطرح شده و به فضای سیاستگذاری کلان کشور وارد شده است.
تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر محوریت علم در اقتدار و ثروت ملی و پیشرفت علمی و فناورانه کشور نیز باعث شده است ضرورت توسعه اقتصاد دانش‌­بنیان به عنوان یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری عمومی مورد توجه قرار گیرد. با تصویب قانون تأسیس وزارت علوم و تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس‌­جمهور، گام­‌های مهمی در دهه 80 برای نهادسازی تخصصی در ارکان حکمرانی در این خصوص برداشته شد، لیکن موازی­‌کاری‌­ها و همپوشانی­‌ها میان مأموریت‌­های این دو نهاد همچنان وجود داشت.
در همین راستا و بمنظور تقویت مباحث نظری در حوزه سیاستگذاری اقتصاد دانش­‌بنیان با رویکرد اخیر، مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی اقدام به انتشار ویژه نامه اقتصاد دانش­‌بنیان نمود. بیش از 30 عنوان پژوهشی مرتبط با سیاستگذاری اقتصاد دانش بنیان به مجله ارسال شد و از آن میان بیش از 10 عنوان چکیده برای انتشار در ویژه‌نامه مورد تایید قرار گرفت و در نهایت 6 عنوان مقاله با تایید درفرآیند داوری در قالب ویژه نامه بصورت عمومی منتشر و پیش‌روی شما قرار دارد.
تلاش شده است مقالات به گونه­‌ای انتخاب شوند تا مطالعه موردی در خصوص ابعاد اصلی سیاستگذاری اقتصاد دانش بنیان اعم از نهادهای سیاستگذاری، زیرساخت های عمومی سیاست گذاری و نیز سیاست­‌های موضوعی را مورد توجه قرار دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


نامه به سردبیر