دگرگونی بزرگی که در راه است: دولت، بازار و آیندۀ مشاغل در عصر ربات‌ها و هوش مصنوعی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

2 استادیار. گروه اقتصاد دانش بنیان. پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

10.22034/sspp.2023.2003728.3434

چکیده

آینده‌نگرانْ دگرگونیِ بسیار بزرگ‌تری را ممکن یا حتی محتمل می‌دانند، هنگامی که ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی جای انسان‌ها را بگیرند. ربات‌ها قوی‌ترند. آنها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند و اطلاعات بیشتری را سریع‌تر پردازش کنند. حتی می‌توانند یاد بگیرند. ما از محدودیت‌های این ربات‌ها و واکنشِ خود به آنها آگاه نیستیم یا نمی‌دانیم رباتیک‌شدنِ هوش مصنوعی با چه سرعتی رخ خواهد داد. ژاپنی‌ها ربات‌هایی برای مراقبت از سالمندان اختراع کرده‌اند که بیماری سالخورده را بلند می‌کند و به‌آرامی استحمام می‌دهد. احتمالاً بتوانیم این ربات را برای آواز خواندن یا حرف زدن با بیمار به‌نحوی که به بهترین شکل آرامش‌بخش باشد برنامه‌ریزی کنیم. اما نگرانیِ اصلی از بابت محاسنِ این ربات‌ها نیست، بلکه مسئله بر سر تاثیر آنها بر مشاغل است. مثلاً این دیدگاه روبه‌رشد است که در راندن کامیون‌ها، ماشین‌های بی‌راننده احتمالاً ظرف پنج سال زمام کار را در دست می‌گیرند. نگرانی از این بابت است که اقتصادِ بازار به‌تنهایی قادر نخواهد بود مشاغل جدیدی با دستمزدِ مشابه برای کسانی که در حال از دست دادن شغل‌های خود هستند، ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


References
Atkinson, A. B. (1970). On the measurement of inequality. Journal of Economic Theory, 2(3), 244-263. [DOI:10.1016/0022-0531(70)90039-6]
Dorn, D., & Hanson, G. H. (2013). The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States. American Economic Review, 103(6), 2121-2168. [DOI:10.1257/aer.103.6.2121]
Delli Gatti, D., Gallegati, M., Greenwald, B., Russo, A., & Stiglitz, J. E. (2012). Mobility constraints, productivity trends, and extended crises. Journal of Economic Behavior & Organization, 83(3), 375-393. [DOI:10.1016/j.jebo.2012.03.011]
Delli Gatti, D., Gallegati, M., Greenwald, B. C., Russo, A., & Stiglitz, J. E. (2016). Sectoral imbalances and long run crises. In: F. Allen, M. Aoki, J. P. Fitoussi, N. Kiyotaki, R. Gordon, & J. E. Stiglitz (Eds.), The global macro economy and finance. International Economic Association Series. (pp. 61-97). London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/9781137034250_5]
Gordon, R. J. (2016). The rise and fall of American growth: The U.S. standard of living since the civil war. Princeton: Princeton University Press. [DOI:10.1515/9781400873302]
Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. (2010). Towards a new global reserves system. Journal of Globalization and Development, 1(2). [DOI:10.2202/1948-1837.1126]
Greenwald, B., & Stiglitz, J. E. (2010). A modest proposal for international monetary reform. with Bruce Greenwald. In: S. Griffith-Jones, J. A. Ocampo, & J. E. Stiglitz (Eds.), Time for a visible hand: Lessons from the 2008 world financial crisis (pp. 314-344). Oxford: Oxford University Press. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780199578801.003.0017]
Hicks, J. R. (1963). The theory of wages. New York: Springer. [Link]
Makowski, L., & Ostroy, J. M. (1995). Appropriation and efficiency: A revision of the first theorem of welfare economics. American Economic Review, 85(4), 808-827. [Link]
Milanovic, B. (2016). Global inequality: A new approach for the age of globalization. Cambridge: Harvard University Press. [DOI:10.2307/j.ctvjghwk4.9]
Mokyr, J. (2014). The next age of invention: Technology’s future is brighter than pessimists allow. City Journal, 24(1), 12-21. [Link]  
Newbery, D., & Stiglitz, J. E. (1984). Pareto inferior trade. The Review of Economic Studies, 51(1), 1-12. [DOI:10.2307/2297701]
Polanyi, K. (1944). The great transformation: The political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press, 2001. [Link]
Rothschild, M., & Stiglitz, J. E. (1973). Some further results on the measurement of inequality. Journal of Economic Theory, 6(2), 188-204. [DOI:10.1016/0022-0531(73)90034-3]
Stolper, W. F., & Samuelson, P. A. (1941). Protection and real wages. The Review of Economic Studies, 9(1), 58-73. [DOI:10.2307/2967638]
Samuelson, P. A. (1949). International factor-price equalisation once again. The Economic Journal, 59(234), 181-197. [DOI:10.2307/2226683]
Polanyi, K. (2001). The great transformation: The political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press.
Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton. [Link]
Stiglitz, J. E. (2008). Capital market liberalization, globalization, and the IMF. In: J. E. Stiglitz, & J. A. Ocampo (Eds.), Capital Market Liberalization and Development, Initiative for Policy Dialogue (pp. 76-100). New York: Oxford University Press. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780199230587.003.0003]
Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality: How today’s divided society endangers our future. Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences. [Link]
Stiglitz, J. E. (2014). Unemployment and Innovation. Working Paper 20670, 1-27. [DOI:10.3386/w20670]
Stiglitz, J. E. (2014). Intellectual property rights, the pool of knowledge, and innovation. Working Paper 20014, 1-30. [DOI:10.3386/w20014]
Stiglitz, J. E. (2015). Leaders and followers: Perspectives on the Nordic model and the economics of innovation. Journal of Public Economics, 127, 3-16. [DOI:10.1016/j.jpubeco.2014.09.005]
Stiglitz, J. E. (2015). The great divide: Unequal societies and what we can do about them. New York: W.W. Norton. [Link]
Stiglitz, J. E. (2015). The origins of inequality, and policies to contain it. National Tax Journal, 68(2), 425-448. [DOI:10.17310/ntj.2015.2.09]
 Holmberg, S., Konczal, M., Hersh, A., Abernathy, N., & Stiglitz, J. (2015). Rewriting the rules of the American economy. New York: Roosevelt Institute. [Link]
Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. (2015). Creating a learning society: A new approach to growth, development, and social progress. New York: Columbia University Press. [DOI:10.7312/stig15214-026]
Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2010). Mismeasuring our lives: Why GDP doesn’t add up. New York: The New Press. [Link]
Stiglitz, J. E. (2010). The Stiglitz report: Reforming the international monetary and financial systems in the wake of the global crisis. New York: The New Press. [Link]
United States International Trade Commission. (2016). Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely impact on the U.S. economy and on specific industry sectors. Washington: United States International Trade Commission. [Link]