بررسی اثر جهانی‎شدن بر شاخص‌های سلامت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

جهانی‌شدن، پدیده‌ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه‌ی بین‌الملل شده است. بر این اساس، این پدیده به یکی از چالش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذاران بخش سلامت تبدیل شده است. اگرچه مطالعات متعددی در زمینه‌ی اهمیت و تأثیرات جهانی‌شدن بر سلامت انجام گردیده، اما همچنان در مورد تأثیراتی که پدیده‌ی مزبور بر سلامت می‌گذارد و سیاست‌هایی که می‌باید در قبال آن اعمال شود، اتفاق نظر وجود ندارد.
در این مطالعه، هدف، بررسی اثر جهانی‎شدن بر سلامت افراد جامعه با استفاده از یک نمونهی 144 کشوری از کشورهای در حال توسعه در دوره‌ی زمانی 2009-1970 است. روش‌شناسی تحقیق، رگرسیون مبتنی بر داده‌های پانل و با به‌کارگیری نرم‌افزار Ststs11 می‌باشد. بدین منظور از سه متغیر نرخ مرگ و میر کودکان، نرخ مرگ و میر زیر 5 سال و متوسط امید به زندگی در بدو تولد به عنوان شاخص‌های سلامت بهره‌مند گردیده، و از سه متغیر جهانی‎شدن اقتصادی، جهانی‏شدن اجتماعی و جهانی‎شدن سیاسی به عنوان شاخص جهانی‌شدن استفاده شده است. علاوه بر این‌ها، دو متغیر تعداد پزشکان به ازای هر 1000 نفر و تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سرمایه، به عنوان متغیرهای کنترل به‌کار گرفته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها