داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سید نصرالله ابراهیمی سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
بهزاد احمدی سیاست خارجی مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک در زمینه سیاست خارجی و دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی
سمیه احمدی سیاست انرژی مدیر اندازه‌گیری و صحه گذاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
آرمان احمدی‌زاد سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
عباس آخوندی سیاست اجتماعی و فرهنگی وزیر سابق راه و شهرسازی
بهمن ادیب‌زاده سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی
نرگس آذری سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا آذربایجانی سیاست اقتصادی دانشجوی دکتری اقتصاد پولی دانشگاه تهران
وحید آرائی سیاستگذاری عمومی دانش‌آموخته دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزادی اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدجواد ارشادی سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
زهرا ایروانی سیاستگذاری عمومی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
ابراهیم آزادگان سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمدجواد آسایش سیاست خارجی سفیر جمهوری اسلامی ایران
مسعود اسلامی سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
معصومه اشتیاقی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه مازندران
کیومرث اشتریان سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسام‌الدین آشنا سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
حسین اعلایی سیاست خارجی مدیر عامل هواپیمایی آسمان
اصغر افتخاری سیاست داخلی دکتری جامعه شناسی سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
علی اصغر آقابالازاده سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
سارا امامقلی‌پور سیاست اقتصادی دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا امیدوار سیاست علم، فناوری و نوآوری مدیر شرکت
محمدجواد امیدوارنیا سیاستگذاری عمومی کارشناس و پژوهشگر
هوشنگ امیراحمدی سیاست خارجی استاد دانشگاه راتگرز نیوجرسی آمریکا
مهدی امیرکافی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیارگروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهران امیرمعینی سیاستگذاری عمومی رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی
بهادر امینیان سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
محسن امین‌زاده سیاست خارجی بازنشسته هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
باقر انصاری سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
علی آهنی سیاست اقتصادی مشاور وزیر امور خارجه
مهدی آهویی سیاست خارجی استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
هاشم اورعی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
عباس بازرگان سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ناصر باقری‌مقدم سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
امیر بی پروا سیاست اجتماعی و فرهنگی، سیاست داخلی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی و مدرس دانشگاه علوم قضایی
هاله بختیار سیاستگذاری عمومی مدیر ملی طرح بهینه‌سازی انرژی در ساختمان
کیهان برزگر سیاست خارجی دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
سید هادی برهانی سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پریسا بهرامی سیاست بهداشت و سلامت دکتر داروسازی
حسن بهزادی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد بهشتی سیاست اجتماعی و فرهنگی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
حسن بهشتی‌پور سیاست خارجی پژوهشگر ارشد و تحلیلگر مسائل سیاسی
پرویز پارسا سیاستگذاری عمومی دکتری مدیریت بازرگانی
سلیمان پاک‌سرشت سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار دانشگاه همدان و معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
محمدحسن پنجه‌شاهی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مسعود تجریشی سیاست محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
ماندانا تیشه‌یار سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ناصر تکمیل‌همایون سیاست اجتماعی و فرهنگی استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
امیرحسین تمنایی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
افشین جعفری دکتری حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
امیرحسین جعفریه سیاست علم، فناوری و نوآوری دکتری مهندسی عمران
محدثه جلیلی سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک
علی جنادله سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ابراهیم حاجیانی سیاست خارجی معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
احمد حاجی حسینی سیاست خارجی معاون اجرایی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی
محسن حاجی میرزایی سیاست اجتماعی و فرهنگی دبیر هیات دولت
آسیه حایری یزدی سیاست انرژی پژوهشگر سیاست گذاری انرژی
رضا حافظی سیاست انرژی گروه آینده‌اندیشی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.
سعید حافظی‌مقدم سیاست علم، فناوری و نوآوری پژوهشگر
الهام حیدری سیاست خارجی کارشناس ارشد امور بین الملل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
حسین حیرانی سیاست علم، فناوری و نوآوری مدیر گروه ساختارها و منابع ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیر گروه انرژی پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان
امین حسنی سیاستگذاری عمومی پژوهشگر سیاسگذاری انرژی
دیاکو حسینی سیاست خارجی پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک
مجید حسینی سیاست خارجی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
سید علیرضا حسینی بهشتی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری فلسفه سیاسی از دانشگاه هال (انگلستان)
غلامحسین حسن‌تاش سیاستگذاری عمومی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
جعفر حق‌پناه سیاست خارجی عضو شورای علمی موسسه ایراس
علی اصغر خاجی سیاست خارجی سفیر جمهوری اسلامی ایران
حسن خانی سیاست خارجی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق
مهدی خرازی سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمد امین خراسانی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
علی خرم سیاست خارجی استاد دانشگاه، حقوق بین‌الملل
علی خواجه‌نائینی سیاستگذاری عمومی دکتری سیاستگذاری عمومی
محمدتقی خوبرو دانش آموخته دانشگاه تهران
فاطمه خوشدلی سیاست اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
علی اکبر دارینی سیاست خارجی نویسنده و پژوهشگر
مهدی دیانی سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا دبیری سیاست خارجی بازنشسته وزارت امور خارجه
فرداد درودی سیاست بهداشت و سلامت دکترای طب و بهداشت همگانی، رئیس دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز
مسعود درودی سیاستگذاری عمومی پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
مسعود درودی سیاستگذاری عمومی دکتری سیاست گذاری عمومی از دانشگاه تهران
محمد درویش سیاست محیط زیست عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و مدیرکل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست.
مجتبی دمیرچی‌لو سیاست خارجی سفیر جمهوری اسلامی ایران
حسین راغفر سیاست اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
محمدرضا رحمانی سیاست داخلی مشاور سازمان امور مالیاتی کشور
پژمان رحیمیان سیاستگذاری عمومی معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران
محمد باقر رستمی سیاست علم، فناوری و نوآوری دانش آموخته دکتری تخصصی آینده پژوهی
محمد جواد رستمی سیاست خارجی دکتر سیاستگذاری عمومی
ولی‌اله رستمعلی زاده سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار جامعه‌شناسی توسعه موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
الهام رسولی ثانی ابادی سیاست خارجی دانشگاه یزد
احمد رضایی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
سیما رفسنجانی نژاد سیاستگذاری عمومی مدیر بخش علم و فناوری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
احمد رمضان‌پورنرگسی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی
وحید رنجبرحیدری سیاست خارجی دانشگاه گیلان
حسین رنجگری سیاست انرژی پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
مهدی رنجگری سیاستگذاری عمومی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج
مجید رهبانی سیاست اجتماعی و فرهنگی سردبیر ماهنامه جهان کتاب
مهدی روانشادنیا سیاست انرژی رئیس دانشکده مهندسی عمران، معماری و هنر
علی روحانی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیات علمی جامعه‌شناسی دانشگاه یزد
مجید رئوفی سیاستگذاری عمومی دانشجوی دکتری سیاستگذاری انرژی، پژوهشگر مرکز سیاستگذاری انرژی دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا رئوف شیبانی سیاست خارجی کارشناس ارشد سیاسی مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه
صادق زیباکلام سیاست داخلی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
بهاره سازمند عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی ساعی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
رحمت ستوده قره باغ سیاست انرژی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکتری مهندسی شیمی از کانادا
مریم سیدان سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار دانشگاه صنعتی شریف
علی سرزعیم استادیار دانشکده بیمه اکو
علی سرزعیم سیاست اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رحیم سروری سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- گروه جغرافیا
لطف‌الله سعیدی سیاست محیط زیست مشاور وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران
سالار سیف‌الدینی سیاست داخلی پژوهشگر میهمان در بنیاد مطالعات قفقاز و همکار مطالعاتی موسسه مطالعات تاریخ معاصر
بهزاد سلطانی سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار دانشگاه کاشان
حسین سلیمی سیاست خارجی پژوهشگر و استاد رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
رضا سیمبر سیاست خارجی استاد تمام گروه علوم سیاسی روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان
سعید شادکار سیاست اقتصادی مدرس دانشگاه‌های تهران و الزهرا(س)
محمود شارع‌پور سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
محسن شالباف سیاست انرژی کارشناس ارشد حقوق و سیاستگذاری نفت و گاز دانشگاه داندی انگلستان
مرضیه شاوردی سیاست علم، فناوری و نوآوری دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت
ارس شیخی سیاستگذاری عمومی پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف
حسین شیخ‌الاسلام سیاست خارجی بازنشسته وزارت امور خارجه
مجید شیخ محمدی سیاستگذاری عمومی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پیمانه شیرازی سیاست انرژی دانشگاه صنعتی شریف
شهروز شریعتی سیاست اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم سیاسی
احسان شریفی سیاست اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل مجتمع امیرکیبر
حمید شفیع‌زاده سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری مدیریت آموزشی و دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه گرمسار
محمد شکرچی‌زاده سیاست انرژی استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران
نیما شمساپور سیاستگذاری عمومی مهندس سیاستگذاری انرژی دانشگاه صنعتی‌شریف
شاهرخ شهرابی سیاست اقتصادی دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تربیت مدرس-مدیر حسابرسی داخلی گروه اینترنت ایران (گروه اسنپ)
حسین صادقی سیاست خارجی سفیر جمهوری اسلامی ایران
رضا صالحی‌امیری سیاست علم، فناوری و نوآوری ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
علی صباغیان سیاست خارجی استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود صدری سیاست اجتماعی و فرهنگی روزنامه‌نگار
محمد صدرا سیاست خارجی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه زنجان
حسن صدرانیا سیاست داخلی تهران - پژوهشکده مطالعات راهبردی
نادر صدیقی سیاست خارجی پژوهشگر مسایل منطقه‌ای
علیرضا طیاری سیاست علم، فناوری و نوآوری کارشناس نرم‌افزار کامپیوتر
کوروش طاهرفر سیاست اقتصادی مشاور رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری
امیر مهدی عابدینی سیاست محیط زیست دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب
اطهره عیاشی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشجوی دکتر جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران
مسعود عالمی نیسی سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدحسین عباسی سیاست اجتماعی و فرهنگی کارشناس ارشد معماری پایدار، انیستیتو تکنولوژی ایلینوی، مدیر پایداری شرکت wsp در شیکاگو
علی عباسی گودرزی سیاستگذاری عمومی دانشگاه صنعتی شریف
محمد عباسلو سیاست اجتماعی و فرهنگی استاد دانشگاه و رئیس مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی آینده‌سازان
عباس عبدی سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر اجتماعی
محمدعلی عبدلی سیاست محیط زیست معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حسین عبده تبریزی سیاست اقتصادی استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف، تهران، و شهید بهشتیریا؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین منابع مالی؛ عضو شورای عالی
غلامرضا عزیزی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی و رئیس پژوهشکده اسناد
محمد عطریان‌فر سیاست انرژی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف
سعید علوی‌راد سیاست اقتصادی مدیریت سیستم و بهره‌وری مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک
محمد علوی زاده سیاست خارجی پژوهشگر موسسه مطالعات ایران شرقی
اکرم عوامی سیاست محیط زیست استادیار دانشگاه صنعتی شریف
داود غرایاق‌زندی سیاست خارجی سرپرست پژوهشکده مطالعات منطقه­ای
الهام غلامی سیاست اقتصادی دکتری اقتصاد گرایش اقتصادسنجی و بخش عمومی
اسماعیل غلامی‌پور سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری جامعه شناسی و پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک
مهدی فاتح راد سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار دانشگاه صنعتی شریف-
ابوتراب فاضل سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر حوزه رفاه
محمد فاضلی سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا فاضلی سیاست محیط زیست عضو گروه کنترل دارو و غذا علوم پزشکی
سجاد فتاحی سیاست اجتماعی و فرهنگی تحلیل گر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
مهدی فیروزان سیاست اجتماعی و فرهنگی مدیر عامل موسسه شهر کتاب
مهدی فصیحی سیاست محیط زیست دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب و فوق دکتری دیپلماسی آب
مهدی فیض سیاست اجتماعی و فرهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پروش
محمد فکری سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
زهره فنی دانشگاه شهید بهشتی
سپهر قاضی نوری سیاست علم، فناوری و نوآوری تربیت مدرس
جاوید قربان‌اوغلی سیاست خارجی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس - مرکز مطالعات آفریقا
نسرین قنواتی سیاستگذاری عمومی پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
علی اصغر کیا سیاست علم، فناوری و نوآوری، سیاستگذاری عمومی مدیر گروه روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی
غلامحسین کرباسچی سیاستگذاری عمومی دکترای برنامه‌ریزی شهری از انگلیس
جهانگیر کرمی سیاست خارجی عضو هیات علمی گروه مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز دانشگاه تهران
علی کریمی سیاست داخلی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی
علی کریمی سیاست اجتماعی و فرهنگی استاد دانشگاه مازندران و مدیر بخش سیاست داخلی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
محمدصادق کریمی سیاست اقتصادی دانشجوی دکتری انرژی دانشگاه صنعتی شریف
زهرا کریمی موغاری سیاست اقتصادی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
کیومرث کلانتری سیاست محیط زیست مدیریت محیط زیست- حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،دانشکده محیط زیست و انرژی، تهران. ایران
یحیی کمالی سیاستگذاری عمومی استادیار سیاستگذاری عمومی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد کمیلی استادیار پژوهشی دکتری برنامه ریزی شهری زمینه تخصصی منظر شهری شهر اسلامی و شهرسازی
یاسر کنعانی ممان سیاست اقتصادی دانشجو/دانشکده انرژی
ولی کوزه‌گرکالجی سیاست خارجی کارشناس مطالعات منطقه‌ای مرکز بررسی‌های استراتژیک
الهه کولایی سیاست خارجی دکتری روابط بین الملل و استاد دانشگاه تهران
محمودرضا گلشن‌پژوه سیاست خارجی کارشناس مسائل حقوق بشر معاون پژوهشی وسسه عصر اطلاعات مدیرکل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سعید لیلاز سیاست اقتصادی استاد دانشگاه شهید بهشتی
حجت میان آبادی سیاست محیط زیست پژوهشگر سیاست گذاری منابع آب از دانشگاه دلفت هلند
علی مبینی‌دهکردی سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
منوچهر متکی سیاست خارجی وزیر امور خارجه پیشین
سجاد محمدی سیاست اجتماعی و فرهنگی شرکت رایتل
علی اصغر محمدی سیاست خارجی معاون دبیر کل بین المجالس اسلامی
عبدالمحمود محمدی لرد سیاست اجتماعی و فرهنگی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی محمودی سیاست انرژی کارشناس ارشد تحقیقات بازار هلدینگ خلیج فارس
اسکندر مختاری سیاست داخلی استادیار دانشگاه
فرزاد مخلص‌الائمه سیاست انرژی بازرس کل حوزه وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انرژی اتمی
سیدجواد میری سیاست اجتماعی و فرهنگی عضو هیئت علمی (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محسن مرادیان سیاستگذاری عمومی استادیار و دکتری امنیت ملی
محسن میردامادی سیاست خارجی محقق و پژوهشگر
فاضل مریدی فریمانی سیاست انرژی پژوهشگر پسادکترای دانشگاه شریف
آیت میرزایی سیاست اجتماعی و فرهنگی استادیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسین میرزاپور سیاستگذاری عمومی University of Montreal, HEC School of Business, Canada: PhD in Administration, Decision Sciences Dep.- Expected 2017
حمیرا مشیرزاده سیاست خارجی دانشیار گروه روابط بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
نسرین مصفا سیاست خارجی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
معین معینی اقطایی سیاست انرژی دکتری مهندسی برق گرایش سیستم های انرژی الکتریکی و عضو هیات علمی دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
علی مقداری سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
بیژن مقدم سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگار
محمدباقر ملائک سیاست علم، فناوری و نوآوری استاد کامل سیستم هوافضا
عباس ملکی سیاستگذاری عمومی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
علی ملکی سیاست علم، فناوری و نوآوری استادیار پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت؛ دانشگاه صنعتی شریف
قاسم ملکی سیاست خارجی پژوهشگر
کیمیا ملکی سیاست اجتماعی و فرهنگی محقق هنرهای اسلامی
عباس ملک‌ثابت سیاستگذاری عمومی کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا ملک‌محمدی سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مصطفی ملکوتیان سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسین مینایی سیاستگذاری عمومی دکتری آینده پژوهی
سید رسول موسوی سیاست خارجی کارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
محمدعلی موسوی سیاست اقتصادی دانشیار دانشگاه تهران
مهدی ناجی سیاست اقتصادی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
امیر ناظمی سیاست علم، فناوری و نوآوری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سید مرتضی نبوی سیاست داخلی رئیس مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
مهدی نصیری سیاست داخلی دانش‌پژوه سطح عالی فقه و اصول در حوزه علمیه قم
علی اشرف نظری استاد دانشگاه تهران
مهدی نویدادهم سیاست اجتماعی و فرهنگی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش
خلیل نوروزی سیاست علم، فناوری و نوآوری دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران
عبدالله نوروزی سیاست خارجی سفیر جمهوری اسلامی ایران
محمد نوروزی سیاست اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام
داود هادی فر سیاست اقتصادی هیات علمی
محمداحسان هوشمند سیاست اجتماعی و فرهنگی پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی
هادی ویسی سیاست اجتماعی و فرهنگی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور