اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2018
تعداد پذیرش 296
تعداد عدم پذیرش 1222

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مشاهده مقاله 1699270
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 856631
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 245 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 15 %