اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1632
تعداد پذیرش 193
تعداد عدم پذیرش 918

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مشاهده مقاله 1171922
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 646024
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 225 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 45 روز
درصد پذیرش 12 %