اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2261
تعداد پذیرش 339
تعداد عدم پذیرش 1408

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مشاهده مقاله 2070387
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 958857
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 238 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 76 روز
درصد پذیرش 15 %