اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1718
تعداد پذیرش 203
تعداد عدم پذیرش 966

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مشاهده مقاله 1228886
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 671928
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 235 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 50 روز
درصد پذیرش 12 %