اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1858
تعداد پذیرش 233
تعداد عدم پذیرش 1103

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مشاهده مقاله 1435068
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 749089
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 242 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 47 روز
درصد پذیرش 13 %