اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2095
تعداد پذیرش 317
تعداد عدم پذیرش 1280

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مشاهده مقاله 1890328
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 908397
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 238 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز
درصد پذیرش 15 %