اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2380
تعداد پذیرش 354
تعداد عدم پذیرش 1501

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مشاهده مقاله 2244638
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1012404
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 233 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 15 %