اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1909
تعداد پذیرش 245
تعداد عدم پذیرش 1131

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مشاهده مقاله 1547469
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 794856
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 241 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 13 %