اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1789
تعداد پذیرش 216
تعداد عدم پذیرش 1030

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مشاهده مقاله 1287336
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 695129
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 238 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 48 روز
درصد پذیرش 12 %