مساله‌شناسی پایداری در منطقه آزاد اروند

نوع مقاله: گزارش سیاستی

نویسنده

تحلیل گر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی بین رشته‌ای و با بهره‌گیری از منابع داده‌ای گوناگون، مهمترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی منطقه آزاد اروند در استان خوزستان شناسایی شوند. بر این اساس 21 مساله و چالش اساسی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی و مدیریتی شناسایی شده است که در مجموع بر پایداری این منطقه اثرگذار بوده و در صورت عدم توجه به آنها می‌توانند ضمن اثرگذاری مخرب بر پایداری این منطقه استراتژیک کشور، تجربه تاسیس این منطقه را همانند سایر مناطق آزاد کشور با شکست مواجه کنند. برخی از این چالش‌ها پایداری این منطقه آزاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند اما برخی دیگر از چالش‌ها، نه تنها می‌توانند بر پایداری منطقه به منزله یک منطقه آزاد تجاری اثرگذار باشند بلکه می‌توانند پایداری محیط زیستی دو شهرستان خرمشهر و آبادان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و پایداری آنها را با مخاطراتی جدی روبرو کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


گزارش سیاستی