نگرشی مقایسه‌ای به اهداف شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با کارکردها و جایگاه فعلی آن

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسنده

استاد گروه مدیریت فناوری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به موجب ماده (4) قانون «اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» (1383) و با هدف اصلی «تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه تحقیقات و فناوری» به عنوان یک فعالیت فرابخشی و فرادستگاهی تشکیل شد. بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات هیات وزیران نشان می‌دهد که از زمان تشکیل این شورا تکالیف مختلفی به آن محول شده است. در مقابل نگاهی به عملکرد شورا در همین دوره نشان می‌دهد علیرغم فعالیت‌های انجام شده و دستاوردهای حاصله به خصوص در دولت یازدهم، به دلایل مختلف مانند انتخاب همزمان معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به عنوان دبیرکل شورای عالی عتف و همچنین ضعف بدنه کارشناسی دبیرخانه و بودجه نامتناسب با وظایف قانونی، این شورا نتواند در ایفای بخشی از وظایف و کارکردهای محوله در حد مطلوب عمل کند. عدم تمکین نهادها و دستگاههای مختلف در قوه مجریه به قانون و صلب اختیارات قانونی این شورا به واسطه تصمیماتی که در دولت اتخاذ شده نیز به تضعیف جایگاه فرادستگاهی و قانونی آن کمک کرده است. از آنجایی که ادامه روند کنونی تحقق اهداف سند چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد، در گزارش حاضر راهکارهای کوتاه‌مدت (فوری)، میان‌مدت (یک ساله) و بلندمدت (سه ساله) برای تقویت جایگاه شورای عالی عتف و بهبود عملکرد آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


گزارش سیاستی