بازشناسی ظرفیت‌های رقابت‌پذیری شهری و منطقه‌ای هویت محور (موردپژوهی: شهر ارومیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

توان رقابت­پذیری هویت­مند هر شهر و منطقه­ای ارتباطی ناگسستنی با هویت و زمینه­های هویتی آن مناطق دارد. عوامل زمینه­­ای به عنوان عناصر ارزشمند بومی می­توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت­پذیری شهری و کارافرینی دارا باشد. عدم توجه به ظرفیتهای ریشه­دار و بوم­محور در توسعه و سرمایه­گذاریهای شهری و منطقه­ای می­تواند به تضعیف هویت و تهدیداتی برای حیات آنها منجر شود. این پژوهش با هدف بازشناسی ابعاد و راهبردهای ارتقای رقابت­پذیری شهری و منطقه­ای با محوریت ظرفیتهای زمینه­ای در نمونه موردی شهر ارومیه می­باشد که با روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و میدانی با راهبردی زمینه­مدار انجام شده است. نها منجر شود.آنهامزیت­های رقابتی هویتی در زمینه­های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، فضایی_کالبدی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی قابل تعریف است. مهمترین راهبردهای پیشنهادی با تاکید بر شرایط شهر ارومیه عبارتند از: بازآفرینی و بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و برندسازی آن در ابعاد طبیعی و گردشگری و علمی- برندسازی مکانهای معماری، تاریخی، فرهنگی علمی، ورزشی شهر ارومیه- میزبانی از رویدادهای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی ملی و بین­المللی- توسعه جامع زیرساختهای گردشگری منطقه­ای بویژه راهها و خدمات رفاهی-بازآفرینی بافت و بناها و خانه­های تاریخی ارومیه برای گردشگران- احداث خانه ویژه برند برای هر کدام از کالاهای منحصربفرد دریاچه ارومیه، نقل و حلوای ارومیه، مکانهای معماری و فضاهای شهری ارومیه - ایجاد خانه­ها و محافل اجتماعی و فرهنگی و هنری شعر و ادب و موسیقی بومی- توسعه فضاهای سبز باکیفیت- رفع موانع قانونی و بهبود وجهه سیاسی ایران و ارومیه در سطوح ملی و بین­المللی- ساماندهی کالبدی و کارکردی شهر ارومیه و پیرامون آن- برندسازی و ارتقای توان رقابتی باشگاه ورزشی والیبال- ایجاد مسیر گردشگری و خانه­های اقوام و ادیان- تعریف چشم­انداز رقابتی ارومیه مبتنی بر مزیتهای رقابتی طبیعی و تاریخی و فرهنگی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات