کلیدواژه‌ها = دانش ضمنی - یادگیری و همکاری فناورانه- توانمندی داخلی
تحلیل و دسته‌بندی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ایران از منظر ظرفیت‌های یادگیری و انتقال فناوری

دوره 13، شماره 47، شهریور 1402، صفحه 26-62

10.22034/sspp.2023.563544.3308

عبدالنبی خطیبی عقدا؛ حمیدرضا علومی یزدی؛ محمد مهدی حاجیان؛ سید سروش قاضی نوری