شناسایی و تحلیل رفتار بازیگران در مساله هفتم آبان: همگرایی‌ها و واگرایی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

انسجام اجتماعی و تداوم ثبات، نظم و یکپارچگی از مهم‌ترین دغدغه‌های متفکران علوم اجتماعی است. برگزاری بزرگداشت شخصیت‌های باستانی-تاریخی همواره با چالش‌های زیادی همراه است. یکی از شخصیت‌های تاریخ ایران کوروش هخامنشی است که هفتم آبان به عنوان روز بزرگداشت این شخصیت باستانی در چند سال اخیر محل مناقشه گروه‌ها و بازیگران عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و امنیتی متفاوتی بوده است. پژوهش حاضر درصدد است به این پرسش‌ها پاسخ دهد: بازیگران درگیر در مساله چه سازمان‌ها یا نهادهایی هستند؟ و اینکه مناقشه موجود حول چه موضوعات و دغدغه‌هایی سازمان یافته است؟ انجام مصاحبه‌های عمیق همراه با گروه‌های متمرکز با مسئولان نهادهای امنیتی، سیاسی و فرهنگی نشان می‌دهد که 23 نهاد به عنوان بازیگر درگیر مساله هفتم آبان هستند. همچنین تحلیل محتوای متن مصاحبه‌ها نشان می‌دهد مناقشه موجود حول 13 موضوع است. اثرگذاری متقابل بازیگران، رقابت هرکدام از بازیگران نسبت به اهداف، همگرایی و واگرایی بازیگران و رابطه بازیگران با هرکدام از اهداف را با استفاده از نظریه-روش Mactor تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد نیروهای امنیتی شامل سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مهمترین بازیگران مساله مورد بررسی هستند. مهمترین مناقشات نیز حفظ امنیت و جلوگیری از اغتشاش و تلاش برای تضعیف مشروعیت مذهبی نظام و جایگزینی ارزش‌ها و نمادهای ایران باستان به جای ارزش‌ها و نمادهای اسلامی است. براساس یافته‌ها محتمل‌ترین پیشنهاد سیاستی نیز ایجاد ائتلافی از بازیگران اهرمی یا تنظیمی برای اثرگذاری بر سایر بازیگران جهت مساله است. در این پژوهش وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، روحانیت ساکن در فارس و مقداری کمتر سپاه فجر، بازیگران تنظیمی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسماعیلیان، م.، پورعزت، ع.‌ا.، و ناظمی، ا. (1396). بررسی مناقشات بازیگران رسانه‌های صوتی-تصویری ایران در افق پنج ساله با روش تحلیل رفتار بازیگران. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 6(2)، 51-31.
امیرزاده، م. ر.، و بهستانی، م. (1392). بررسی سیاست هویت در دوره معاصر. فصلنامه مجلس و راهبرد، 21 (77)، 106-71.
امیدی، ر. (1398). تحلیل تعارض در سیاستگذاری اجتماعی بررسی فرایند تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(3)، 668-639.
جمال زاده، ن. (1391). قدرت نرم انقلاب اسلامی و نظریه صدور فرهنگی انقلاب. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 1(4)، 86-61.
حاجیانی، ا. (1392). جامعه‌شناسی هویت ایرانی. تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژک.
خضرپور، م.، صمدیان، م.، و بیگدلو، ر. (1397). تحلیل و شناسایی عوامل موثر بر برقراری امنیت پایدار در راستای حل معضل کولبری(مورد مطالعه: شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت، بانه و مریوان). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 6(24)، 66-37.
شفیعی، ن.، و شکری مقدم، ا. (1392). تاثیر صنایع فرهنگی بر بنیه دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات میان فرهنگی، 8(20)، 70-39.
ربانی، ع.، و رستگار، ی. (1392). تحلیل بر وضعیت هویت ملی و ابعاد ششگانه آن در بین شهروندان شهر اصفهان، جامعه‌شناسی کاربردی، 24(2)، 20-1.
رجایی، ف. (1392). مشکله هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ. تهران: نشر نی.
رستمی، م.، و زیباکلام، ص. (1397). تبارشناسی ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان‌گرا و دیگری سازی. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 8(3)،151-127.
روحی، م.، و حاجیانی، ا. (1396). تحلیل رفتار بازیگران خارجی در بحران سوریه؛ هم‌گرایی‌ها و واگرایی‌ها. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 13(41)، 28-5.
فرخی، م. (1394). جستاری پیرامون دوگانه‌های اساسی و راهبردی فرهنگ در حوزه سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی. راهبرد توسعه، 41، 108-88.
فکوهی، ن. (1397). هویت ملی و خطر دو جانبه «پان»های مرکزی و پیرامونی. همایش ناسیونالیسم ایرانی، نگاهی به روایت‌های کلاسیک متقدم و متاخر، تهران، ایران، 30 دی ماه.
قاضی‌نوری، س. س.، ملکی‌فر، س.، قانعی‌راد، م.ا.، و موسوی، آ. (1397). شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور براساس دیدگاه‌های ذی‌نفعان. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(26)، 39-17.
کیانپور، ع. ر. (1397). ناسیونالیسم ایرانی در ایران پسا انقلابی. همایش ناسیونالیسم ایرانی، نگاهی به روایت‌های کلاسیک متقدم و متاخر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 30 دی ماه.
مبارکی، م.، و امیدی، ج. (1397). هویت‌های قومی و مسئله هویت ملی. همایش ناسیونالیسم ایرانی، نگاهی به روایت‌های کلاسیک متقدم و متاخر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 30 دی ماه.
محمد پور، ا.، و علیزاده، م. (1390). تولد غرب و برساخت شرق دیگری شده از رویکرد پسا استعماری. فصلنامه مطالعات ملی، سال 12(45)، 70-141.
مقدم، ع. (1388). بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به هویت ملی(مورد مطالعه: جوانان شهر آبادان)[ پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی]. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
میرزایی، س. آ. ا. (1397). ناسیونالیسم و قوم‌گرایی در ایران. همایش ناسیونالیسم ایرانی، نگاهی به روایت‌های کلاسیک متقدم و متاخر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 30 دی ماه.
یونسی، علی (1399) مصاحبه با علی یونسی(چهارمین وزیر اطلاعات دولت اصلاحات و مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها در دولت دوازدهم).
تابناک. (1398). احمدی نژاد به کاوه آهنگر چفیه داد. قابل دسترس در https://www.tabnak.ir/fa/new
تاریخ فردا. (1389). احمدی‌نژاد: منشور کوروش برده‌داری و چپاول ملت‌ها را ممنوع کرده است. قابل دسترس در http://tarikhirani.ir/fa/news/520
رادیو فردا. (1395). اعتراض نوری همدانی به برگزاری غیررسمی روز کوروش در پاسارگاد. قابل دسترس در https://www.radiofarda.com/a/f7-nouri-hamadani-over-kourosh-memorial-day/28083975.html
سایت تحلیلی خبری عصر ایران. (1397). پاسخ سردار نقدی به روزنامه ایران درباره کوروش.
تابناک. (1398). ممنوعیت استفاده از اسم «کوروش» در قم/آیت‌الله جعفر سبحانی: رفتار هنجارشکنانه باعث به خطر افتادن امنیت اجتماعی می‌شود. https://www.tabnak.ir/fa/news/907373/
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای. (1383). بیانات در دیدار جمعی از مسئولان و نخبگان استان همدان‌.
خبرگزاری پانا. (1397). فضای مجازی بر واقعیت پیشی نگرفت. قابل دسترس در https://www.pana.ir/news/866513
جهان نیوز. (1399). روش‌های فعالیت گروه تروریستی تندر/ اعضای گروهک تروریستی تندر چه کسانی هستند؟
 
Amirzadeh, M. R., & Behestani, M. (2014). [ Contemporary identity policy in Iran (Persian)]. Majlis & Rahbord, 21(77), 71-106. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=373918
Asre Iran. (2018). [Sardar Naqdi’s response to “Iran” newspaper about Cyrus (Persian)]. Retrieved from https://www-asriran-com.translate.goog/fa/news/642969/
Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Stakeholder analysis: A review. Health policy and planning, 15(3), 239–46. [DOI:10.1093/heapol/15.3.239] [PMID]
Esmaeilian, M., Pourezzat, A. A., & Nazemi, A. (2017). [ A study of controversies between Iranian audiovisual media actors in the next five years: Analyzing the actors’ behavior (Persian)]. The Socio- Cultural Research Journal of Rahbord, 6(2), 31-51. http://rahbordfarhangi.csr.ir/article_125892.html?lang=en
Friedman, A., & Miles, S. (2006). Stakeholders: Theory and practice. Oxford: Oxford University Press. https://www.google.com/books/edition/Stakeholders/ITD8VWJGOYYC?hl=en&gbpv=0
Godet, M. (2006). Creating futures: Scenario planning as a strategic management tool. Washington, DC: Brookings Institution Press. https://www.google.com/books/edition/Creating_Futures/LF2wQwAACAAJ?hl=en
Hajiani, E. (2013). [Sociology of Iranian identity (Persian)]. Tehran: Center for Strategic Research. http://library.sharif.ir/parvan/resource/439247
Jamalzade, N. (2012). [The soft power of Iran’s Islamic Revolution and the theory of cultural export of revolution (Persian)]. Research Journal on Islamic Revolution, 1(4), 61-86. https://rjir.basu.ac.ir/article_284.html?lang=en
 khezerpour, M., Samadiyan, M., & Bigdlu, R. (2019). [Analysis and identification of factors affecting the establishment of sustainable security in solving the coldrey dilemma (case study: Piranshahr, Sardasht, Baneh and Marivan counties) (Persian)]. Journal Of Police Geography, 6(24), 37-66. http://pogra.jrl.police.ir/article_20495.html?lang=en
Omidi, R. (2019). [Conflict analysis in social policy field: A study of comprehensive welfare and social security act (Persin)]. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8(3), 639-68. [DOI:10.1093/heapol/15.3.239]
Prell, C., Hubacek, K., Reed, M., Quinn, C., Jin, N., & Holden, J., et al. (2007). If you have a hammer everything looks like a nail:Traditional versus participatory model building. Interdisciplinary Science Reviews, 32(3), 263-82. [DOI:10.1179/030801807X211720]
Rabani, A., & Rastegar, Y. (2013). [An analysis of national identity and its sextet dimensions in Isfahan city (Persian)]. Journal of Applied Sociology, 24(2), 1-20. https://jas.ui.ac.ir/article_18300.html
Rajayi, F. (2013). [ The problem of Iranian identity today: Playing a role in the era of a civilization and several cultures (Persian)]. Tehran: Nashr-e Ney. https://www.gisoom.com/book/1955712/%
Roohi, M., & Hajiani, E. (2017). [Analysis of the behavior of foreign actors in the Syrian crisis; convergences and divergences (Persian)]. Military Science and Tactics, 13(41), 6-28. http://www.qjmst.ir/article_32285.html?lang=en
Rostami, M., & Zibakalam, S. (2018). [Genealogy the emergence of the ideology of antiquity nationalism of the Pahlavi Regime (Persian)]. Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, 3(8), 127-51. http://priw.ir/article-1-812-fa.html
Shafie, N. (2013). [The impact of cultural industries on the defensive security capability of Islamic Republic of Iran (Persian)]. Intercultural Studies Quarterly, 8(20), 39-70. http://icsq.journals.iau.ir/article_512694.html
Farokhi, M. (2015). [Research on the basic and strategic dualities of culture in the field of cultural policy of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Development Strategy, 41, 88-108. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1
Ghazi Noori, S. S., Malekifar, S., Ghaneirad, M. A., & Mousavi, A. (2018). [Identification and analysis of current and preferred approaches national cultural industries based on stakeholders view (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 8(26), 17-39. http://sspp.iranjournals.ir/article_30375.html
Mohammadpur, A., & Alizadeh, M. (2011). [ The rise of west and the construction of otherized orient from postcolonial perspective (Persian)]. National Studies, 12(45), 141-170. http://rjnsq.sinaweb.net/article_99504.html?lang=fa
Moghadam, A. (2009). [Investigating the factors affecting youth tendency to national identity (case study: Abadan youth) (Persian)] [MA thesis]. Ahvaz: Shahid Chamran University.
Tabnak. (2019). [Ahmadinejad gave chafie to Kave Ahangar (Persian)]. Retrieved from https://www.tabnak.ir/fa/news/
Tabnak. (2019). [Ban on the use of the name “Cyrus” in Qom. Ayatollah Sobhani: Norm-breaking behavior endangers social security (Persian)]. Retrieved from https://www.tabnak.ir/fa/news/
Tarikhe Farda. (2010). [Ahmadinejad: Cyrus charter bans slavery and plunder of nations (Persian)]. Retrieved from http://tarikhirani.ir/fa/news/520/
Radio Fard. (2016). [Nouri Hamedani protests against the unofficial holding of Cyrus Day in Pasargad (Persian). Retrieved from https://www.radiofarda.com/a/f7-nouri-hamadani-over-kourosh-memorial-day/28083975.html
Khamenei. (2004). [Meeting of officials and a group of elites of Hamedan province with the Leader of the Revolution (Persian)]. Retrieved from https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1158
Pana News Agency. (2018). [Cyberspace did not surpass reality (Persian)]. Retrieved from https://www.pana.ir/news/866513
Jahan News. (2020). [Methods of activity of the Thunder terrorist group / Who are the members of the Thunder terrorist group? (Persian). Retrieved from http://www.jahannews.com/news/735857/