و بازهم سیاست گذاری عمومی

نوع مقاله : سرآغاز

نویسندگان

1 پژوهشگر سیاست گذاری انرژی

2 دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

سیاست گذاری واژه ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است . از زمانی که سیاست گذاری عمومی به عنوان علمی دانشگاهی در جهان مطرح شده است تقریباً چهار دهه می گذرد. تئوری سیاست گذاری مرتبط با عواملی است که در چرخه سیاست گذاری دخیل هستند. این نوشتار می کوشد تا بدون ورود به مفاهیم تخصصی در علم سیاست نظیر سبک های سیاست گذاری یا رژیم های سیاسی به تعریف و توضیح مفاهیمی ساده ولی مؤثر بر این چرخه بپردازد. مفاهیمی به ظاهر ساده که اگر مورد پرسش قرار گیرند پیچیدگی های ذاتی شان پدیدار می شود.
سیاست گذاری به شکل های مختلفی ممکن است با شکست مواجه شود. ولی برای این که موفقیتی به سیاست گذاری نسبت داده شود باید در سه بعد اصلی موفق باشد، سیاست گذاری، فرآیند اجرایی، و منابع سیاسی. بسیاری از تحلیلگران بر ناکامی برنامه ها تمرکز کرده و بر بهبود ابزارها تاکید کرده اند. ولی به همین اندازه لازم است به فرآیندها و منابع سیاسی توجه نمود. سیاست گذاران و مدیران علاقه مند به اجتناب از شکست های عمده در برنامه ها، باید توجه بیشتری به تحقیق و نیز پیاده سازی سیاست ها داشته باشند تا دانش خود را از نتایج برنامه های ممکن بهبود بخشیده و عدم قطعیت و ریسک در این حوزه کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آلیسن، گراهام. 1364. شیوه‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی (تفسیری بر بحران موشکی کوبا). ترجمۀ منوچهر شجاعی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
یانگ، ایون و لیزا کوئین. 1395. راهنمای نگارش گزارش‌های راهبردی در حوزۀ سیاست‌گذاری عمومی برای مشاوره‌دهندگان سیاسی در اروپای مرکزی و شرقی. ترجمۀ سیدمهدی ساعتچی و امید صالحی. تهران: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
قلی‎پور، رحمت‌الله و ابراهیم غلام‌پور آهنگر. 1389.  فرایند سیاست‌گذاری عمومی در ایران. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 دانشنامۀ سیاست‌گذاری عمومی آکسفورد. 1393. ویراستۀ مایکل مورن، مارتین رین و روبرت گودوین. ترجمۀ محمد صفار. به سفارش مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران. تهران: انتشارات میزان.
Bovens M and t’Hart P.1996. Understanding Policy Fiascos. New Brunswick, NJ: Transaction Books.
Eóin Young and Lisa Quinn. 2002. “Writing Effective Public Policy Papers: A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe”. Budapest: Open Society Institute.
Hall, Peter A. 1988. “Policy paradigms, social learning and the state”. a paper presented to the International Political Science Association. Washington D.C.
Heclo, Hugh. 1978. “Issue networks and the executive establishment”.  in A. King, ed. The New American Political System. Washington D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research. pp 87-124.
J. Bennett, Colin, Howlett, Michael. 1992. “The Lessons of Learning: Reconciling Theories of Policy Learning and Policy Change”. Policy Sciences. Vol 25. pp 275-294.
McConnell A. 2010. Understanding Policy Success: Rethinking Public Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Pennington, Mark. Aug. 2016. “Freedom, Regulation, and Public Policy”. The Oxford Handbook of Freedom.
Handbook of Public Policy. 2006. Peters, guy, Jon Pierre (edits). Sage Publication. p 6.
Sabatier, P.A., and Weible, C.M. 2005. “Innovations in the advocacy coalition framework”. Paper presented at the American Society for Public Administration meeting. Milwaukee, WI. Stated in this book: Fischer, Frank, Gerald J.Miller. 2007. Mara S. Sidney, (edits). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. CRC Press, Taylor & Francis Group.
Scotten, Ali G. Feb. 2011. "Writing Effective Policy Papers: Translating Academic Knowledge into policy solutions". Lecture Presentation.