دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، آذر 1396، صفحه 11-283 (ویژه‌نامه سیاست خارجی و انرژی) 

سرآغاز

و بازهم سیاست گذاری عمومی

صفحه 11-20

آسیه حایری یزدی؛ عباس ملکی


بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی

صفحه 137-158

حسن جنگ آور؛ علی امامی میبدی؛ یونس نوراللهی؛ محمد ستاری فر؛ مرتضی خورسندی