تکامل روش معاینه فنی، روشی به منظور کنترل آلایندگی از خودروهای سواری در شهر تهران

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسندگان

1 پژوهشگر سیاسگذاری انرژی

2 دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مطالعات مختلف بر اهمیت و نقش منابع متحرک انتشار آلاینده ها در آلودگی هوای تهران تاکید دارند. از میان این منابع، نقش خودروهای سواری به دلیل آمار تعداد و کارکرد روزانه زیاد غیر قابل انکار است. هرچند استاندارد آلایندگی در تولید خودروها اهمیت فراوان دارد، اما بازرسی های دوره ای و معاینات فنی برای پایدار ماندن سطح انتشار آلایندگی خودرو در طول دوره عمر آن ضروری است. سیستم معاینه فنی خودروها در ایران ساده و در حالت بدون بار بر خودرو است و کنترلی بر کارکرد کاتالیست مبدل آلاینده‌ها و انتشار آلاینده مهم اکسیدهای نیتروژن نیست. پیشنهاد می‌گردد که معاینه فنی سختگیرانه در غالب "معاینه فنی ویژه" آزمون های تحت بار، اعمال حدود سختگیرانه تر برای تمامی آلاینده‌ها و بررسی صحت کارکرد سامانه‌های کاتالیست و سیستم عیب یاب خودرو (OBD) در شهر تهران مورد اجرا قرار گیرد. این معاینه فنی می‌تواند مجوز ورود خودروها به مناطق خاصی از تهران باشد یا تردد در ایام آلوده سال باشد. "معاینه فنی ویژه" می‌تواند به تدریج جایگزین معاینه فنی فعلی در شهر تهران شود و از تمام خودروهای ورودی به تهران که فاقد آن هستند عوارض اخذ شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات