درآمدی دیگر بر انقلاب اسلامی (5)

نوع مقاله : سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

به نظر می‌رسد که پیش‌بینی انقلاب‌ها عموماً نادرست از آب درمی‌آید. شاید بتوان به این نتیجه رسید که برای همۀ انقلاب‌ها نمی‌توان نظریه‌ای عمومی پیدا کرد و مهم‌ترین دستاورد سال‌ها تلاش محققان برای رسیدن به یک تئوری واحد، همان باشد که گفته شود هر کدام از مدل خاص خود پیروی می‌کنند. اما نمی‌توان با قاطعیت گفت که شناخت حرکت‌های اجتماعی، خیزش‌ها، نهضت‌ها و انقلاب‌ها ناممکن است. نظریه‌پردازان هر کدام به اندازۀ خود تلاش کرده‌اند تا در این راه گامی به جلو بردارند...
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سخن سردبیر