دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 11-291 (ویژه‌نامه جامعه و توسعه) 

مقاله پژوهشی

تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران

صفحه 21-44

هادی حکیمی؛ ایرج تیموری؛ محمدتقی معبودی


واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی

صفحه 159-179

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ امید نوروزی


خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی

صفحه 205-223

علی اصغر فیروزجائیان؛ وحید جان محمدی لرگانی


راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی

صفحه 261-275

اکبر علیپور؛ هاشم درخشان؛ کامران داوری


تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران

صفحه 277-291

معین احمدی؛ رضا صفاری؛ سعید ودادی کلانتر؛ مهدی کیقبادی


شماره‌های پیشین نشریه

ویژه‌نامه جامعه و توسعه
ویژه‌نامه سیاست خارجی چهلمین سال انقلاب اسلامی
ویژه‌نامه انرژی و جامعه بخش ویژه انقلاب
ویژه‌نامه انقلاب، آموزش عالی و جامعه